Volvo erbjuder fabriksmonterad tiltrotator på minigrävare - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-05-02 

Volvo erbjuder fabriksmonterad tiltrotator på minigrävareVolvo to offer factory fit tiltrotator on compact excavators

Volvo Construction Equipment kommer från och med maj 2014 att erbjuda en fabriksmonterad tiltrotator som tillval för sina 5 och 8 tons kompaktgrävare i Europa. Denna fabriksinstallerade extrautrustning med Steelwrist-koppling innebär att Volvo fortsätter sin bana som innovatör i branschen, när de blir första OEM att erbjuda en fabriksmonterad tiltrotator med främre tapplås och inbyggt styrsystem för kompakta grävmaskiner (EC55C, ECR58D och ECR88D).

Volvos produktchef för redskap i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern, Afrika), Gilbert Ray säger: "Redskapssystem av symmetrisk typ är nu den ledande typen av snabbkoppling som används på grävmaskiner på huvuddelen av de europeiska marknaderna, och detta fabriksmonterade tillval sätter återigen Volvo i spetsen för branschen."

Den fabriksgodkända installationen inbegriper ergonomiska joysticks med flera funktioner, färgdisplay (för enkel inställning av tiltrotator samt visning av tilt- och roteringsvinkel) samt justering av tiltrotatorns hydraulik.

Volvos manöversystem erbjuder föraren ännu enklare hantering och är dessutom mer bränsleeffektivt - justering garanterar optimala hydraulikinställningar. Dessutom ger det ökad säkerhet, eftersom det är integrerat med de säkerhetssystem som redan finns i Volvos kompaktgrävare. Samtidigt erbjuder tiltrotatorn från Steelwrist en överlägsen tiltvinkel på upp till 450, låg byggnadshöjd och den har en ny låsmekanism med låstapp fram (FPL) som innebär att skopan sitter säkert fast.

FPL-systemet går utöver regelkraven och innebär att redskapen är fästa med två separata mekaniska lås. "Risken att en skopa ska tappas omedelbart efter ett verktygsbyte anses av ledande byggföretag vara en av de största säkerhetsriskerna på en byggarbetsplats", sa Gilbert Ray. "Den patenterade positiva låsindikatorn innebär att fästet visar för föraren när det är låst i rätt läge och därför minskas risken att tappa ett redskap avsevärt. Detta innovativa system skiljer sig från andra symmetriska snabbfästen på så sätt att de endast har en negativ indikering, som signalerar att fästet är öppet."

Volvo CE:s kunder får ett fabriksmonterat Steelwrist tiltrotatorsystem som ger samma kvalitet hos både det tiltrotator-färdiga tillvalet och den tillhörande elektroniken, som stöds fullt ut av Volvos Kundlösningar. Gilbert Ray sa: "Det fabriksfärdiga tillvalet innebär uniform installation av tiltrotatorsystemet. Återförsäljarna behöver inte använda verkstadsresurser för att montera systemet och kunderna kan känna sig säkra på att monteringen görs på samma sätt gång efter annan och till fullo hanteras av Volvo vad det gäller garanti och reservdelar."

Ett liknande system kommer att finnas tillgängligt från Steelwrist för efterhandsmontering på befintliga grävare både på etablerade och nya marknader. "Det innebär att det bara kommer att finnas ett system att lära sig, vilket underlättar snabb och säker lansering", tillade Gilbert Ray.

Optimering tack vare skopor med symmetriskt gränssnitt på stora grävmaskiner
Under de senaste åren har Volvoåterförsäljare över hela Europa blivit officiella distributörer av Steelwrist tiltrotatorer, tack vare att Volvo CE valde Steelwrist AB som huvudleverantör i april 2009. Sedan de fabriksinstallerade tiltrotatorerna först blev tillgängliga på Volvos hjulburna (2012) och därefter bandburna grävmaskiner (2013) har hundratals enheter installerats på nya maskiner till kunder över hela Europa, och detta antal väntas öka ytterligare tack vare tillägget av bandburna kompaktgrävare.

Tiltrotatorsystemet ger föraren nya möjligheter att manövrera skopan och mycket hög precision. Pekfingerhjulet gör det möjligt att hantera flera funktioner samtidigt. Dessutom gör den förbättrade ergonomin att belastningarna minskar och förarens prestation förbättras.

Förutom de fabriksinstallerade Steelwrist-tiltrotatorerna på stora grävmaskiner erbjuder Volvo CE nu även en specialserie skopor med symmetriskt gränssnitt. "Den nya serien som lanserades på Bauma förra året för både allroundanvändning och tungt arbete är utformad för att optimera effektiviteten och göra förarna mer produktiva i sina hjulburna och bandburna grävmaskiner", säger Ray entusiastiskt.

Slut

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Steve Skinner
Corporate Communication Manager –
Sales Region EMEA (Europe – Middle East – Africa)
Volvo Construction Equipment,
Moorfield Road, Duxford,
Cambridge, CB22 4QX,
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1223 251706

Brian O’Sullivan
SE10,
London,
United Kingdom.
Tel: +44 (0) 207 107 2003
E-post: osullivan@se10.com