Volvo Construction Equipment bibehåller lönsamheten trots en svag global marknad - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-04-25 

Volvo Construction Equipment bibehåller lönsamheten trots en svag global marknadVolvo Construction Equipment var negativt påverkad av den svaga efterfrågan på de flesta av bolagets marknader under första kvartalet 2013. Denna effekt var särskilt utpräglad inom gruvsektorn, som har sett en skarp nedåtvändning jämfört med samma period förra året. Trots dessa motgångar, ökade emellertid lönsamheten gentemot fjärde kvartalet 2012 och bolaget har bibehållit sin position som nummer ett på den viktiga kinesiska marknaden.

Under de första tre månaderna 2013 såg Volvo Construction Equipment nettoförsäljningen sjunka med 33% till SEK 12 136 M (SEK 17 999 M in Q1 2012). Med hänsyn tagen till valutajusteringar, minskade emellertid denna nedgång till 29%. Trots denna minskning av försäljningen, kunde lönsamheten bibehållas, om än med en reducerad takt. Den operativa avkastningen sjönk till SEK 500 M, jämfört med SEK 2,089 M i första kvartalet av 2012, medan den operativa täckningen var 4,1%, en minskning från 11,6%. Intäkterna påverkades inte bara av den lägre försäljningen utan även av produktmixen, med färre stora maskiner levererade, som vanligen har större marginaler, i synnerhet till gruvindustrin.

Marknadssituation

Dessa resultat kommer mitt i en gränsöverskridande nedgång i marknadssituationen. Mätt i enheter minskade Europa med 18%, medan Nordamerika minskade med 7% och Sydamerika med 20%. Asien (utom Kina) sjönk med 7%, medan Kina själv hade en nedgång med 42%. Trots den starka nedgången på den kinesiska marknaden, lyckades Volvo bibehålla sitt ledarskap på marknaden i ett land, som ställer anspråk på att representera 14,8% av marknaden för hjullastare och grävmaskiner.

Framtidsutsikterna för resten av året är fortsatt måttliga. Mätt i enheter förväntas Europa notera en nedgång med mellan 5% och 15%, medan Nordamerika, Sydamerika och Kina förutsägs pendla mellan minus 5% till plus 5%-märket. Asien (utom Kina) beräknas växa inom intervallet från noll till 10%.

"Vi har gått igenom ett par utmanande kvartal men nu har vi fått vårt lagerbestånd i balans och stabiliserat verksamheten till en lägre försäljningsvolym," kommenterade Volvo CE:s president Pat Olney. "Vi måste fortfarande hålla kostnaderna i stramma tyglar, likaså som vi måste förbättra vår geografiska mix och produktmix. Men jag ser med tillförsikt på det faktum att vi har förbättrat våra marginaler jämfört med sista kvartalet 2012, trots liknande försäljningsintäkter."

Anmärkningsvärda händelser under perioden

Volvo Construction Equipment fortsatte med sina investeringar och innovationer under kvartalet. Investeringsprogrammet på $100 miljoner vid den nordamerikanska produktionscentralen i Shippensburg, Pennsylvania, passerade två viktiga vändpunkter i mars, när både den nya huvudkontorsbyggnaden invigdes på platsen och fabrikskomplexet började producera bolagets hjullastare L60-L90. Denna lokaliserade produktion kommer att hjälpa bolaget att bli flexiblare och lyhördare gentemot kunderna i regionen, samt att minska utsattheten för valutafluktuationer.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner SEK

 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Första tre månaderna

 

SEK M

2013

2012

Förändring

 

Europa

3 479

3 834

(9%)

 

Nordamerika

1 965

3 318

(41%)

 

Sydamerika

749

993

(25%)

 

Asien

5 299

8 949

(41%)

 

Övriga marknader

644

905

(29%)

 

Summa

12 136

17 999

(33%)

 

 

 

Slut.

April 2013

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

 

Thorsten Poszwa

Volvo Construction Equipment

Tel: int +32 2482 5021

E-post: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

 

Brian O’Sullivan

Chef, extern kommunikation

SE10

London

Tel: int +44 77 333 50307

E-post: osullivan@se10.com