Libanesiskt vägprojekt banar väg för investeringar - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-01-29 

Libanesiskt vägprojekt banar väg för investeringarNAH genomför två stora infrastrukturprojekt i Mount Lebanon-provinsen med Volvos anläggningsmaskiner för att förbättra turismen och investeringar i Mellanöstern.

Volvo ABG Titan i Libanon

Libanon ligger vid den östra Medelhavskusten och gränsar till Syrien i norr och Israel i söder. Trots att grannlandet i norr upplever instabilitet, så är Libanon aktiva när det gäller utveckling. Faktum är att om man ser på det i ett långsiktigt sammanhang, så har landet upplevt snabb tillväxt under de senaste 20 åren. Det gäller särskilt inom den privata sektorn, med en stark total efterfrågan och en blomstrande banksektor. Mount Lebanon är beläget öster om Beirut – i det lantliga inlandet omgivet av skog och som namnet antyder, mäktiga berg.

Det 21 000 000 € stora vägprojektet från Bir Hayth till Kartaba, som upphandlats av Libanons råd för utveckling och återuppbyggnad, vanns av NAH Trading & Contracting, som specialiserat sig på infrastruktur. Projektet kommer att bidra till att öka turismen i området och främja lokala- och mellanösterninvesteringar. Vägen kommer också att tjäna den lokala befolkningen på 40 000 invånare. Den nya vägen börjar i byn Fatri - 45 km från huvudstaden Beirut och 500 meter över havet - och slutar i Kartaba på en höjd av 1 250 meter.

Vägen blir 15,6 km lång och 10 meter bred. Annat arbete som ingår i projektet, är att bygga angränsande infrastruktur, vatten och avlopp, anlägga ett telefoninätverk, renovera nuvarande vatten- och elnät, bygga mindre vägar till närliggande byar och installera säkerhetsbarriärer.

Innan byggandet började i mars förra året, så var en extremt smal väg - byggd för 40 år sedan - den enda vägen för upp till 2 000 bilar som kör sträckan varje dag. Utöver den smala vägbredden så fanns ingen regnvattendränering, inga säkerhetsbarriärer och det kunde vara upp till en meter snö på vintern - och man förstår att vägen var långt ifrån säker. I skrivande stund har 50 % av infrastrukturarbetena slutförts och 100 % av förberedelserna för vägen är klara. Projektet beräknas vara avslutat under våren 2015.

På rätt väg

NAH har använt en flotta av Volvo Construction Equipment ( Volvo CE) maskiner på arbetsplatsen , däribland en L150F-hjullastare, tre L120E-hjullastare, en SD100DC jordpackningsvält, fyra EC290BLC-bandgrävmaskiner, fyra A25C-dumprar och i juni förra året, köpte NAH den första fabriksrenoverade asfaltläggaren Volvo ABG Titan 473-2 i Libanon. NAH stöds också av underleverantören Fahim Saliba, även det en Volvokund, som har fyra Volvo grävmaskiner - två EC240BLC och två EC330BLC.

NAH 'S återförsäljare i Libanon, AMTRAC, har stött företaget i sex år och felsöker problem och genomföra reparationer i fält - även i avlägsna områden. NAH grundades 1963 och betjänar både offentlig och privat sektor över hela landet. De är specialiserade på transport- och infrastrukturprojekt och producerar sin egen sand, grus, färdigblandad betong och asfalt - samt andra byggmaterial.

Biklia till Sannine

Ett annat motorvägsprojekt vanns av NAH och ägs av Libanons råd löper parallellt med Bir Hayth projektet. Företaget arbetar också på Biklia till Sannine-projektet med samma högpresterande Volvoflotta.

Den 10km långa sträckan av motorvägen sträcker sig från Biklia till byn Sannine, vidare genom Zaaraour intill en populär skidort. Projektet är värt 15 miljoner € och inkluderar upprustning och utbyggnad av en befintlig, 3km lång väg, byggande av en ny 7 km lång och 11 meter bred väg, dekonstruktion av de gamla vägarna, bygga stödmurar, vatten och dräneringssystem, montera säkerhetsinstallationer och vägmärken, restaurering av rondeller och anslutande vägar och anlägga nya vägar med två lager asfalt för en robust och motståndskraftig yta som tål vinterförhållanden och höga trafiknivåer.

"Volvo ABG Titan 473-2 asfaltläggare har roterat från ett projekt till ett annat, där den levererat snabba beläggningscykler och pålitlig, precisionsanläggning av vägbanan med synkroniserad rörelse i skriden, beroende på markförhållanden”, säger Nassim, ägare av NAH. "Vi har använt andra märken av asfaltläggare, men vi har aldrig varit helt nöjda förrän vi fick den här maskinen. Förar- och teknisk utbildning hölls också över fyra dagar med våra återförsäljare AMTRAC, som var riktigt bra för våra anställda".

Projektet löper till augusti 2014 och är redan klart till 85 %. NAH har stött på några problem under projektets gång på grund av extrema vinterförhållanden, men projektet har gjort stora framsteg. När det är klart kommer vägen stärka ekonomin och förbättra det befintliga vägnätet mellan städerna - såväl som att öka turismen åt den närliggande skidorten.

"Volvos dumprar har exceptionell manövrerbarhet över lerig och stenig terräng, speciellt för Sannine-projektet där marken förvandlas till lera under vintern", säger Nassim. Jorden är mycket fin och med låg bärighet, vilket orsakar att vägar kollapsar och det ökar dessutom risken för halka. Maskinerna har snabba cykeltider och är tillförlitliga i dessa svåra förhållanden. AMTRAC har också en exceptionell efter serviceteam och tillgång på reservdelar. Dess ingenjörer, mekaniker och tekniker hjälper oss mycket snabbt och effektivt, och minimerar maskinstillestånd. Vi är glada att vi är på gång och kommer att avsluta utan några förseningar".

Libanon återuppbygger sin infrastruktur och ansluter bergen med havet och städerna, som uppmuntrar utländska investeringar och visar ambition och beslutsamhet av en stark nation.