Teknologi frigör bränsleeffektivitet - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-04-30 

Teknologi frigör bränsleeffektivitetTechnology unlocks fuel efficiency 


Bränsleekonomi är en topprioritet för ägare av anläggningsutrustning. Det är skälet till varför flera hundra ingenjörer i Volvo Construction Equipments (Volvo CE:s) teknologifunktion är strängt upptagna med smarta innovationer för att göra utrustningen så bränsleeffektiv som möjligt. En sektor inom teknikutvecklingen är kommunikationen maskin-till-maskin (M2M) och maskin-till-infrastruktur (M2I).

"Ett av de avancerade forskningsprojekt som vi arbetar med är teknologin för trådlös maskinkommunikation," säger Peter Wallin, forskningskoordinator hos Volvo CE. "Genom att öka maskinernas intelligens och öppna för möjligheten för maskinerna att 'prata' med varandra kan vi reducera driftskostnaderna genom förbättring av bränslets utnyttjande, samtidigt som säkerheten förbättras och produktiviteten bibehålls. Hittills har vi studerat segmentet med stenbrott och kross samt vägbyggnad – men denna teknik kan användas inom alla applikationer där maskiner från Volvo används."

Optimering av maskinpark

Volvo CE har utfört tester för att beräkna de potentiella bränslebesparingar som M2M-kommunikation skulle kunna ge vid ramstyrda dumprar som arbetar inom stenbrotts- och krossektorn. Projektet övervakade en dumper, som lastats med stenblock av en grävmaskin, och sedan körde till stenkrossen. Maskinen var utrustad med ett internt mätsystem för att fastställa bränsleförbrukningen. Dumpern kördes av olika förare, med både konstant och varierande hastighet, med olika mängder av tomgångstid och både med och utan stopp längs vägen. Testerna visade att när dumpern körde fortare än nödvändigt och som resultat därför måste vänta på lossningen, var bränsleförbrukningen upp till 30% högre jämfört med när dumpern körde med konstant hastighet och anlände i det optimala ögonblicket.

"I samband med testerna, som utfördes i Braås, Sverige, besökte vi kundarbetsplatser för att undersöka hur maskinerna används," säger Peter. "Dagens arbetsplatser är inte optimerade och för det mesta saknas en struktur som säger när dumprarna ska anlända till krossen. Ofta körs maskinerna med maximal hastighet men när du ser mängden av tomgångstid är det helt klart att det inte alltid är nödvändigt. När maskinerna stå stilla och väntar på att lossas, slösar de med tid och pengar. Genom att använda M2M-kommunikation skulle föraren veta exakt när han ska komma fram till krossen och vilken hastighet han ska välja för att komma dit. Genom att reducera maskinens hastighet och tomgångstiden sänker vi bränsleförbrukningen och slitaget på maskinen samtidigt som det underlättar ett effektivt arbetsflöde med maskinerna."

Med blick på framtiden
"Nästa steg i projektet kommer att vara att förse föraren med information – som t.ex. önskad hastighet och ankomsttid – inne i hytten," säger Peter. "Denna ständigt aktualiserade information kommer att stöda och leda förarna till den bränsleeffektivaste körningen och skulle i framtida koncept kunna presenteras på exempelvis head-up displayer eller andra innovativa lösningar. Om all utrustning på en arbetsplats vore utrustad med denna teknologi kunde maskinerna länkas samman i ett centralt kontrollställe – exempelvis en surfplatta - använd av platschefen för att optimera fordonsparkens effektivitet. Resultaten av detta projekt kommer att bestämma om, när och hur denna teknik kommer att nå marknaden."

Aktiv säkerhet
"En definitiv fördel med ökad maskinintelligens är förmågan att introducera aktiv säkerhet," resumerar Peter. "Volvo har satt som eget mål att sänka antalet olyckor relaterade till den egna utrustningen till noll – och framtida teknik där M2M-kommunikation kommer att spela en huvudroll i strävan efter att uppnå detta mål. Om vi till exempel kombinerar M2M kommunikationsteknik med ett automatisk inbromsningssystem skulle det förhindra möjligheten till kollisioner mellan två Volvo-maskiner – och genom att utrusta arbetarna på arbetsplatsen med en trådlös beamer eller en sändare, skulle maskinerna också upptäcka och väja undan för människor i närheten."

 

Slut.

 

April 2013

 

Text: Charlie Ebers

 

Bildtext: Genom att länka samman all anläggningsutrustning, försedda med M2M kommunikationsteknik i ett centralt kontrollställe kan platschefen optimera maskinparkens effektivitet.

 

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

 

Elisabet Altin

Direktör, kommunikationsteknik

Volvo Construction Equipment

Tel: int +46 470 387809

E-post: elisabet.altin@volvo.com

 

Charlie Ebers

SE10

London

Tel: int +44 207 107 2016

E-post: ebers@se10.com