MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på grävmaskiner - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-07-05 

MaskinLeverantörerna har gemensamma placeringar av spakfunktioner på grävmaskinerSveriges leverantörer av grävmaskiner och utrustning till dessa har inom organisationen MaskinLeverantörerna (ML) utarbetat en överenskommelse om de säkerhetsrelaterade funktioners placeringar i manöverspakarna.

Bakrunden till arbetet är att det hänt olyckor, rent av dödsfall, på grund av förarmisstag genom att maskinfunktionernas placeringar ändrats. Fram till idag har maskinoperatören valt vilka funktioner som skall ligga var i reglagen vilket skapat stor oordning när det kommer till hanterande av maskinen.

Idag är alla svenska maskin- och tillbehörsleverantörer överens om de säkerhetsrelaterade funktionernas placering i reglagen.

Överenskommelsen gäller då kunden låter bygga om eller byta ut maskinens reglage som levererades då maskinen lämnade fabriken. Funktionerna då maskinen lämnar fabriken berörs inte av denna överenskommelse.

Viktigt är också att instruktionsboken överensstämmer med maskinens verkliga funktioner och reglage vilket avsevärt underlättas av dessa riktlinjer.

Överenskommelsen som heter ”Funktioner i förarreglage för grävmaskiner 130403” återfinns här men även på MaskinLeverantörernas webbplats

Björn Bäckström
08 – 508 938 83
bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se
MaskinLeverantörerna