engcon slutar sälja kranarmar till grävmaskiner - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-11-27 

engcon slutar sälja kranarmar till grävmaskinerSÄKERHET: Som ett led i det omfattande säkerhetsarbetet Non Accident Generation, NAG, har engcon beslutat att stoppa all försäljning av kranarmar till grävmaskiner.
– Oavsett lagkrav eller inte lägger vi extra kraft och resurser på att minimera skaderisker kring användandet av våra produkter Stig Engström, engcons grundare och ägare.
engcon slutar sälja kranarmar till grävmaskiner - Non Accident Generation (NAG)
Bakgrunden är den oklarhet som råder kring använd ning av kranarmar tillsammans med grävmaskiner och hur grävmaskinerna ska vara klassade. För att få använda denna typ av redskap till en grävmaskin ska maskinen i sig vara klassad för hantering av lyft. Men det har visat sig svårt från engcons sida få tillgång till maskindata för belastningstabeller samt ha kontroll på vilka maskiner som kranarmen används tillsammans med.

– Det har på senare år fokuserats allt mer på säkerhet och säkra arbetsplatser. Med vår satsning på Non Accident Generation och säkra produkter kan vi inte längre ha kvar kranarm för grävmaskiner i vårt sortiment, säger Stig Engström.

engcon Grups satsning Non Accident Generation innebär att koncernens alla produkter genomgår en större översyn gällande säkerheten. Konkret innebär arbetet att, utöver gängse och lagstadgad system säkerhetsanalys, engcon Group ställer säkerhetskrav som sträcker sig längre än vad nuvarande lagstiftning  kräver.

– Ett exempel är vår nya generation tiltrotatorer som alla har inbyggda lasthållningsventiler på tilt­cylindrarna, vilket vi själva satt som krav för att få köra med pallgafflar, säger Stig Engström.

engcon Group tillverkar och säljer produkter under varumärkena engcon, Drivex och Mählers, samtliga omfattas av satsningen Non Accident Generation.

Läs mer på www.engcon.se/nag