Volvo CE achieves worldwide certification - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2012-11-23 

Volvo CE uppnår global certifieringFör första gången i byggnadsindustrin har Volvo Construction Equipment (Volvo CE) uppnått en global certifiering som uppfyller ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljöledning) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Det innebär att på företagets alla anläggningar och inom alla funktioner - från Arvika till Changwon, Bryssel till Curitiba, från försäljning & marknadsföring till teknik - arbetar alla på ett korrekt och enhetligt sätt, och att Volvo CE:s aktiviteter över världen uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 

Den oberoende revisionen genomfördes av tredjepartsspecialisten Bureau Veritas. Den uppgick till motsvarande 167 revisionsdagar för de 23 granskade anläggningarna. Efter att ha dragit sina slutsatser har Bureau Veritas denna vecka utfärdat tre globalt godkända certifieringar för alla Volvo CE-anläggningar och verksamheter, vilka täcker ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa kommer att ersätta de 44 lokala certifieringar som fanns tidigare. 

"Nu med en gemensam certifiering på plats kommer varje enskild Volvo CE-anläggning i världen ha någonting att jämföra sig med", säger Navin Modi, Delivery Excellence Director för internationella kontrakt på Bureau Veritas. "Det är en effektiv metod att säkerställa att alla i organisationen arbetar mot samma höga standarder".

De tre reviderade standarderna motsvarar Volvos kärnvärden kvalitet, säkerhet och miljövård.

Leva utifrån våra kärnvärden, i hela världen
För att uppnå den globala certifieringen bevisade Volvo CE att de var en enhetlig organisation med en processmodell helt anpassad till alla anläggningar runt om i världen. Initiativet har fått hög strategisk vikt hos högsta ledningen i Volvo CE.

"Vår globala certifiering, som täcker alla tre ISO-standarder, skickar ut ett tydligt budskap att Volvo CE är en väl avstämd global organisation som tar sina kärnvärden på allvar", sa Volvo CE:s ordförande Pat Olney. "Förmågan att alla - och att bevisa det externt - anläggningar och funktioner delar samma processer och affärskrav inger stort förtroende hos både anställda och våra kunder. Det ger oss ett riktvärde från vilket hela företaget konsekvent kan förbättras."

Slut.

November 2012

För ytterligare information, besök www.volvoce.com/press

Eller ta kontakt med:

Clare Gittins
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel. int. +32 4918 60331
E-post: clare.gittins@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel. int. +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com