Volvo Construction Equipment står för expertkunnande på Bauma 2013 - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-02-13 

Volvo Construction Equipment står för expertkunnande på Bauma 2013knowledge_at_Bauma

Volvo Construction Equipment är välkänt för sina maskiner och deras säkerhet, kvalitet och miljövänlighet – för att inte tala om teknik och prisbelönad design. Men utöver maskinerna står ett brett sortiment av produkter och tjänster till förfogande som stöder ägarskapets hela spektrum – lösningar som är till nytta för maskinägaren under åren som följer efter köpet.

Volvo demonstrerar branschkunnandet på Bauma 2013 och kommer att leda levande intervjuer med företagets produkt- och serviceexperter, som finns till hands för att ge kunderna råd under utställningen. Från berggrund till väg, Volvo har en total lösning som passar varje aspekt under en maskins produktiva liv – från finansiering av köpet, genom maskinens livscykel, tills den eventuellt renoveras eller skrotas. 

Följer dig varje steg på vägen
Personerna bakom Volvos produkter och tjänster är ytterst välutbildade – från försäljningspersonalen hos våra återförsäljare till serviceteknikerna ute på fältet – och i år står de i rampljuset. Under hela dagen kommer experter från Volvo att stå mitt på scenen och besvara frågor om hur Volvo kan stöda kunder så att de ska kunna maximera verksamhetens lönsamhet under maskinens hela livscykel.

Volvo Serviceavtal – Volvo CE-återförsäljare kan erbjuda kunderna avtal som är optimerade för att avstämma servicenivåerna till speciella tidsperioder eller villkor som t.ex. maskinpark, ålder, användning eller t.o.m. i vilken grad som kunden själv utför service på maskinparken. Serviceavtalen förenar viktiga eftermarknadsprodukter och tjänster som t.ex. Volvo-utbildade servicetekniker, Volvo originaldelar, underhåll och reparationer i ett paket – en garanti för optimal produktiv tid, ökade prestanda, högre produktivitet och bättre kostnadskontroll.

Volvo originaldelar och Volvo Redskap – Volvo kommer att presentera ett utökat sortiment med redskap på Bauma; verktyg som återspeglar märket Volvo i form av kvalitet. Alla Volvo originaldelar är konstruerade tillsammans med maskinerna som ett perfekt komplement till utrustningens prestanda. Till det omfattande sortimentet hör lösningar med reservdelssatser, fabriksrenoverade delar eller applikationsspecifika lösningar som redskap och slitdetaljer. Och kundstöd, garantidelar och servicestöd är alltid tillgängligt genom Volvo.

Volvo servicetekniker – En gång betydde service en snabb reaktion på ett maskinhaveri, men idag har förebyggande och förhindrande av haverier genom förvarningar i tid blivit mycket viktigare. Volvos aktiva stöd är ett huvudskäl varför Volvo-kunder är märkestrogna.

CareTrack – De flesta nya maskinerna levereras med tre års kostnadsfri aktivering av telematiksystemet CareTrack från Volvo Construction Equipment, vilket förser kunderna med en lösning som underlättar övervakning av maskinens tillstånd, bränsleförbrukning och aktiviteter. CareTrack fungerar i de flesta regioner och fortsätter att byggas ut på nya marknader. Prata med våra utbildade återförsäljare på montern hur de värdefulla data ska tolkas som hjälper maskinägarna att maximera produktiviteten och effektiviteten.

MATRIS-analys - Volvo-återförsäljare kan tillhandahålla en expertanalys av maskinens aktiviteter via detta verktyg. MATRIS-analys hjälper till att optimera maskinens användning genom att följa upp användningskaraktäristiken och identifiera möjligheter till förbättringar, vilket resulterar i bättre ekonomi och minskat slitage.

Oljeanalys – En service för att hjälpa kunderna att planera underhåll samt reducera risken för oplanerat stillestånd och dyra reparationer. Volvo-utbildade servicetekniker kan göra en grundlig 'hälsokontroll' av maskinen genom att analysera oljeprover från motor, transmission, hydraulsystem, axlar och bromsar samt kylvätska och bränsle snabbt och effektivt i Volvos laboratorium. 

Slut.

Januari 2013

Mer information finns på http://edit.volvoce.com/press

Eller kontakta:

Steven Lefebvre                                           
External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: int + 32 2 482 5042
E-post: steven.lefebvre@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com