MaskinLeverantörerna blir delägare i gymnasieskola i Eksjö - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2012-11-16 

MaskinLeverantörerna blir delägare i gymnasieskola i EksjöDet råder stor brist i branschen på maskinmekaniker och servicetekniker till tunga maskiner. Som en del i sin rekryteringssatsning har MaskinLeverantörerna beslutat att bli delägare i Nifsarpsskolan i Eksjö, tillsammans med Eksjökommun och personalen på skolan.
MaskinLeverantörerna - ML och Swecon

Nifsarpsskolan i Eksjö är en modern gymnasieskola med 200 elever som erbjuder samtliga inriktningar på fordons- och transportprogrammet. Skolan står för verklighetsbaserad utbildning och en nära kontakt med branschen. Nifsarpsskolan är sedan tidigare en av gymnasieskolorna i MaskinLeverantörernas rekryteringssatsning QMT – Qualified Machine Technician, en kvalificerad utbildning inom fordonsprogrammet som maskinmekaniker eller servicetekniker inriktad på tunga maskiner.

Förutom att skolan utbildar kompetenta och duktiga mekaniker som branschen är i stort behov av kan MaskinLeverantörernas medlemsföretag också utnyttja skolans lokaler till kursverksamhet som också bedrivs på skolan.

– Vi ser det som intressant att vara med och påverka och utveckla framtidens maskintekniker, vi ser det också som en viktig uppgift att säkerställa marknadens behov, säger Lennart Dahlberg, ordförande i MaskinLeverantörerna.

– I egenskap av återförsäljare finns ett ständigt behov att rekrytera och utveckla servicekompetens och vi upplever en stor utmaning att i framtiden säkra tillgången på utbildade ungdomar. Att säkerställa en fortsatt verksamhet på en av de större utbildningsorterna ses därför som en självklarhet och som medlem i Maskinleverantörerna ställer vi oss helt bakom upplägget att gå in som delägare, säger Christer Söderberg, VD på Swecon Anläggningsmaskiner.

Eftersom MaskinLeverantörerna är en ideell förening har man inte något vinstsyfte. Eventuell aktieutdelning kommer istället gå till nyinvestering i skolan så som utrustning, fortbildning, etc.

MaskinLeverantörerna – ML, är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner.