Utsugningssystem för ångor med på slutlistan för bauma Innovationspris - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-02-13 

Utsugningssystem för ångor med på slutlistan för bauma Innovationsprisbauma_Innovation_Award 


Volvo Construction Equipments (Volvo CE) revolutionerande utsugningsanordning av bitumenångor är en av tre finalister i kategorin maskinkomponenter för bauma Innovationspris. Systemet som finns som tillval på Volvo CE C-serien av ABG asfaltläggare, presenterar en ny väg för att avlägsna ångor från förarens arbetsplats. Den innovativa funktionen förbättrar arbetsmiljön för föraren - som sitter direkt ovanför matarskruvens ränna. Med en effektivitet på 83% överträffar systemet riktlinjerna från National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) som föreskriver att 80% av ångorna ska fångas. Volvos resultat har certifierats av ett oberoende miljöinstitut.    

Bakom genombrottet  
Det banbrytande systemet består av ett utsug med en fläkt placerad direkt bakom både på vänster och höger sida av matarskruvens ränna. Fläkten samlar upp och transporterar ångorna via två rör till asfaltläggarens ovansida där de släpps ut. Detta innebär att luften i förarens arbetsomgivning är märkbart renare än vad som tidigare var fallet.  

Volvos design är placerad baktill på maskinen och drar nytta av det mycket korta avståndet mellan inlopp och fläkt vilket eliminerar behovet av extra rör och kanaler i matarskruvens ränna. Detta ökar effektiviteten, förhindrar effektförlust och säkerställer att förarens sikt ner i matarskruvens ränna är obehindrad. Eftersom ingen extra kraft behövs kan mindre fläktar användas. Dessa kan installeras horisontellt i stället för vertikalt vilket resulterar i en mindre och kompaktare uppbyggnad. Det hjälper också till att hålla synfältet fritt ner mot matarskruvens ränna vilket är mycket viktigt för att säkra ett konstant materialflöde och jämn asfaltläggning med hög kvalitet.

Innovativ och effektiv
Under de allra flesta driftsförhållanden körs Volvos ABG asfaltläggare på smart power vilket sänker motorvarvtalet och minskar bränsleförbrukningen avsevärt. Det nya systemet för utsugning av ångor är en fortsättning på denna miljövänliga och bränsleeffektiva ansats och arbetar lika effektivt när maskinen körs i arbetsläget smart power som när den körs i arbetsläge för max. effekt.   

Förutom ökad effektivitet och förbättrad sikt är sänkt ljudnivå en annan fördel med Volvos design. Skillnaden i ljudnivå om systemet är på- eller frånslaget är bara 0,3 decibel. Därför finns ingen risk att systemet distraherar föraren eller orsakar trötthet.

Visar vägen
Trots att det för närvarande inte finns någon lagstiftning som kräver att asfaltläggare ska uppfylla NIOSH riktlinje på 80%, har Volvo-systemet konstruerats för att uppfylla krav från kunder och förare på vissa marknader. Tack vare Volvo-systemets modulära uppbyggnad kan det eftermonteras på maskiner som redan finns ute på fältet.

Anmärkning till redaktörer:
Utsuget för bitumenångor finns till P7820C och P8820C bandburna asfaltläggare och P5770C, P5870C och P6870C hjulburna asfaltläggare. I framtiden kommer Volvo Construction Equipments utsug för bitumenångor att finnas tillgänglig för tidigare modeller i form av en installationssats.

Bauma Innovationspris belönar framtidsinriktade utvecklingar och enastående innovationer. Juryn – bestående av ledande professorer, viktiga internationella representanter för anläggningsbranschen och redaktörer från specialiserade branschtidningar – utvärderade innovationernas hållbarhet och deras praktiska nytta. Till utvärderingskriterierna hör innovationsgraden, nyttan för användaren och kostnadseffektiviteten. Av de 156 kandidaterna, återstår tre finalister i var och en av de fem kategorierna. På baumas presskonferens 29 januari 2013 i München, Tyskland, kommer deltagande redaktörer från internationella branschtidningar att träffa kandidaterna och utvärdera slutomgångens innovationer. Vinnarna kommer att fastställas från den totala utvärderingen och kommer att meddelas vid en prisceremoni i München 14 april 2013.   

Slut.

Januari 2013

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

Steven Lefebvre                                           
External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: int + 32 2 482 5042
E-post: steven.lefebvre@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com