EU-parlamentariker vill ha registrering av anläggningsmaskiner - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-08-16 

EU-parlamentarikern Elisabetta Gardini vill ha registrering av anläggningsmaskinerTidningen Maskinentreprenören skriver att den italienska EU-parlamentarikern Elisabetta Gardini har ställt en fråga till Europakommissionen om den har för avsikt att införa registrering av anläggningsmaskiner inom EU. Detta bland annat för att säkerställa att alla maskiner som säljs i Europa är CE-märkta. I ett svar föreslår kommissionen att medlemsländerna kan införa frivillig registrering.


Foto: EU-parlamentet

Elisabetta Gardini skriver i sin fråga att cirka 250 000 anläggningsmaskiner köptes i Europa 2012, och konstaterar att det praktiskt taget inte finns någon information om dessa maskiner efter att de blivit sålda. Exempel på frågetecken är var och hur används maskinerna och i hur många år? I vilken kondition befinner sig maskinerna och uppfyller de EU-standard?

Gardini konstaterar att ”det finns inga nationella eller europeiska register som registrerar alla maskiner av den här typen. Det finns bara vissa nationella register för vissa typer av maskiner, till exempel är utrustning som används på väg registrerade, och lyftutrustning är registrerade för att kunna besiktas. Dessa register täcker därför inte den överväldigande majoriteten av anläggningsmaskiner i Europa, nämligen maskiner som används uteslutande på byggarbetsplatser.”

Elisabetta Gardini frågar kommissionen om den är medveten om att det inte finns något verktyg för att identifiera anläggningsmaskiner i Europa i dag. Hon frågar även om kommissionen planerar att införa register för anläggningsmaskiner i de enskilda medlemsländerna, och att dessa styrs av EU-regler. Till sist frågar hon om det finns planer på ett gemensamt register för hela EU för anläggningsmaskiner.

Kommissionen har inte lämnat något direkt svar på frågorna, men i ett svar säger Europakommissionens vicepresident Antonio Tajani att det enligt kommissionen finns två möjligheter för registrering av anläggningsmaskiner. Det ena är frivilliga register för att förebygga stölder av maskiner. Det andra är att maskinägare ska arkivera resultaten från besiktningar av maskiner, och att vid behov göra dessa resultat tillgängliga för berörda myndigheter.

Källa: Maskinentreprenören