ABL - första timmergripen till Volvo L350F - 2009 : Swecon Anläggningsmaskiner
ABL timmergrip till L350F från Volvo
2009-03-25 

Första timmergripen till Volvo L350F från ABLABL:s nya timmergaffel som är framtagen tillsammans med Volvo till L350F är speciellt anpassad för lossning av hela travar från fordon och järnvägsvagnar för vidare transportering till travar och påmatningsbord.

Timmergaffeln är på 7,5m2 och väger drygt 9 ton med en lyftkapacitet på 25 ton.

Gaffeln är utrustad med utskjutare som tillåter ett komplett frigörande av lasten vid arbete med höga travar. Gripen är också anpassad för att ge operatören en bra överblick av gaffelbenen och optimal sikt.

Kontakta din Sweconsäljare om redskap från ABL

Se fler bilder på ABL:s webbplats


För mer information, kontakta:

Mikael Nordell
Produktsupport hjullastare
Tel: 016-42 95 39
E-mail: mikael.nordell@swecon.com