Villkor för användning - Bildgalleri : Swecon Anläggningsmaskiner

Bildgalleri - bildbank med bilder från Volvo CE

För kommersiell användning av bilderna gäller följande:

1. Bilderna får inte användas innan godkännande från Swecon/Volvo CE
2. Bilderna får inte manipuleras på något sätt
3. Bilderna måste presenteras på ett sådant sätt att det inte påverkar Swecon eller Volvo CE negativt

Om ovanstående rekommendationer inte följs, kan rättsliga åtgärder vidtas.

Gå till bildgalleriet

För godkännande och frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Rigö
tel: +46 (0)16 42 95 22
fax: +46 (0)16 42 95 91
e-mail: fredrik.rigo@swecon.com