Maskinvisningar och events - Lokala aktiviteter : Swecon Anläggningsmaskiner
Lokala visningar, maskinvisninga och event

Aktivitetsplan 2015


 MÅNAD  NAMN  EVENT PLATS
 JULI      
 3-5  VM Rallykross  Banunderhåll  Höljes
10-11  Västkustloppet  STCC  Falkenberg
 AUGUSTI      
 14-15  Kanonloppet  STCC  Gelleråsen
 15  Täktens dag  Maskinvisning med Värmlandsschakt  Hynholm, Värmland
 28-29  Örebro Transport & Logistikdagar Maskinvisning med provkörning  Örebro
 27-29  Load Up North  Maskinvisning  Boden
 SEPTEMBER      
11-12    STCC  Solvalla
 9-13  Nord Bau  Maskinvisning  Neu Münster, Tyskland
 25-26
 STCC-finalen  STCC
 Ring Knutstorp