WWF Climate Savers - WWF Climate Savers : Swecon Anläggningsmaskiner

WWF Climate Savers

"Ett av Volvo Construction Equipments kärnvärden är miljöomsorg, och detta är mycket mer än bara ett företagsmål, det är något vi tar mycket allvarligt på och arbetar hårt för att integrera i allt vi gör. Därför är vi mycket glada över att göra gemensam sak med Volvokoncernen och samarbeta med en etablerad miljöorganisation som Världsnaturfonden. Världsnaturfondens program Climate Savers är ett utmanande initiativ som kommer att hjälpa oss att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp, öka våra produkters bränsleeffektivitet och visa att vi verkligen bryr oss om miljömässig hållbarhet." 

 

Pat Olney

Vd, Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är den senaste medlemmen i Volvokoncernen att inleda ett samarbete med Världsnaturfonden (WWF) och dess program Climate Savers. Ett initiativ som kräver att deltagande företag åtar sig att skära ned på koldioxidutsläppen i sin verksamhet.  Som en del i avtalet blir även SDLG, Volvo CE:s andra märkes- och samriskföretag i Kina, som första kinesiska företag medlem i programmet.

Volvokoncernen anslöt sig till initiativet Climate Savers 2010, och var den första tillverkaren av tunga lastbilar att skriva under avtalet. Vid den tidpunkten åtog sig företaget att minska koldioxidutsläppen med 13 miljoner ton från de fordon som tillverkades och såldes mellan 2009 och 2014. Nu när Volvo CE, SDLG och Volvo Bussar ingår i överenskommelsen har Volvokoncernen som mål att minska den totala mängden koldioxidutsläpp från de fordon koncernen tillverkar före 2014 med mer än 30 miljoner ton, jämfört med 2008-års modeller. Volvokoncernens produktionsanläggningar kommer också att minska sina koldioxidutsläpp med 12 procent innan 2014, jämfört med nivåerna för 2008.

 

Ner med koldioxiden!
Som alla medlemmar i Volvokoncernen strävar Volvo CE efter att minska koldioxidutsläppen från sina produkter och fabriker, samtidigt som vi utvecklar nya tekniker för att förbättra bränsleeffektiviteten och skapa alternativa bränslelösningar. Som en del i programmet Climate Savers kommer Volvo CE att ta fram nya prototyper med förbättrad bränsleprestanda.

 

 

Vårt åtagande

 

Anläggningar:
Fram till 2014 åtar sig Volvo CE, tillsammans med SDLG, Volvo Bussar och Volvokoncernen, att minska koldioxidutsläppen från produktionsanläggningarna med 12 procent jämfört med 2008-års nivåer, vilket uppgår till 0,2 megaton koldioxid. Detta uppnås i första hand genom förbättrad energieffektivitet. I linje med bestämmelserna för Climate Savers kommer ingen handel med utsläppsrätter att användas för att uppnå detta mål.

 

Produkter:
Volvo CE, inklusive Volvokoncernen, SDLG och Volvo Bussar, åtar sig att minska de totala koldioxidutsläppen från fordon sålda mellan 2009 och 2014 med mer än 30 megaton jämfört med 2008-års modeller. Detta genom förbättrad bränsleeffektivitet.

 

Prototyp:
Volvo CE kommer att undersöka avancerade drivlinetekniker och internt presentera en prototyp med betydligt förbättrad bränsleeffektivitet till år 2014.