Volvos forsknings- och teknikverksamhet - Forskning och teknikutveckling : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo forskning och teknik, teknologi

Volvo Group - forskning och teknikutveckling

Forskning och teknikutveckling är oerhört viktiga frågor för ett högteknologiskt företag som Volvo. Vi har mer information om detta på våra engelska sidor under Research & Technology på Volvo.com, dit ni är varmt välkomna.
Där hittar ni även en del information om det senaste gällande Volvos ledande forsknings- och teknikverksamheter

Läs även mer om framtidsforskning på Tech World