Volvos miljöprinciper - Miljöomsorg : Swecon Anläggningsmaskiner
Kärnvärde Miljö

Volvos miljöprinciper

Tillgångar:
Volvo CE:s produkter och processer är designade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt, och avfall och kvarvarande produkter är minimerade över produkternas livscykel

Förebyggande åtgärder:
Volvo CE vidtar förebyggande åtgärder för att inte skada vare sig natur eller hälsa genom att, om möjligt, undvika material och metoder som utgör risker, där alternativ finns.

Miljöarbete:
Volvo CE granskar, följer upp och rapporterar om sitt miljöarbete, som en del av Volvogruppen.