Lantmännenkoncernen - Lantmännen : Swecon Anläggningsmaskiner
Lantmännen

Mer om Lantmännenkoncernen

Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen - en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk.

Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Det börjar med fröet från växtförädlingen och slutar på matbordet med goda och säkra livsmedel.

Däremellan finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarens behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer.
Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel.

Swecon ingår tillsammans med Lantmännen Maskin i Division Maskin.  Tillsammans har divisionen en omsättning på 9,5 miljarder kronor (2014)

Koncernen ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har fler än  8 000 anställda, är verksam i ett 20-tal länder och omsätter ca 33 miljarder kronor (2014).