Swecon - Swecongruppen : Swecon Anläggningsmaskiner
Sweconkoncernen

Swecon- en del av Lantmännen Division Maskin

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt delar av Tyskland. Samtliga bolag är en del av Lantmännen Division Maskin.

Swecongruppen omsätter 5,2 miljarder kr (2014), och har ca 1 000 anställda.

Swecon Anläggningsmaskiner AB is the dealer of  Volvo Construction Equipment in Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania and parts of Germany. All companies are a part of Lantmännen Machinery Division.

Explore our stock of used equipment