Ledningsgruppen - Företagsledning : Swecon Anläggningsmaskiner

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen i Swecon Anläggningsmaskiner AB består av:

Christer Söderberg, VD
Tfn 010-5563421
E-post christer.soderberg@swecon.com

Magnus Halvarsson, Försäljningschef
Tfn 010-5563457
E-post: magnus.halvarsson@swecon.com

Mikael Strand, Servicemarknadschef
Tfn 010-5563439
E-post  mikael.strand@swecon.com

Niklas Carlén, Ekonomichef
Tfn 010-5563432
E-post niklas.carlen@swecon.com 

Eva Hedman, Personalchef (ej på bild)
Tfn 010-5569810
E-post eva.hedman@swecon.com

Peter Einarsson, Inköps- och logistikchef 
Tfn 010-5561191
E-post  peter.einarsson@swecon.com

Petra Engström Haraldsson, Kvalitets- och miljöchef
Tfn 010-5563425
E-post  petra.engstrom.haraldsson@lantmannen.com
Ledningsgrupp - Swecon Anläggningsmaskiner AB
Bakre raden: Mikael Strand, Pirkko Thim (pensionerad). Främre raden: Peter Einarsson, Magnus Halvarsson, Petra Engström Haraldsson, Niklas Carlén och Christer Söderberg.