Konferenser och möten i fräscha luftiga lokaler - Konferens : Swecon Anläggningsmaskiner

Konferensmöjligheter i fräscha luftiga lokaler

I fräscha luftiga lokaler erbjuder vi såväl stora som små grupper möjligheter att sammanträda. Vi har totalt 10 stycken konferensrum och även ett stort auditorium med möjlighet till filmvisning etc för upp till 186 personer. Via vår personalmatsal kan vi bidra med lunch och fika i direkt anslutning till lokalerna.

Vi välkomnar även branschorganisationer med anknytning till anläggningsbranschen att nyttja våra konferensfaciliteter.