Volvo i Eskilstuna - Musikkår : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo musikkår

Volvo i Eskilstuna Musikkår

Musikkåren bildades 1943 under namnet Bolinder-Munktell Musikkår och har senare verkat under namnen Volvo BM Musikkår och VME Musikkår. Ett 40-tal medlemmar repeterar regelbundet för att hålla en god standard på musikkåren.

Musikkåren medverkar inom Volvo Construction Equipment koncernen företrädesvis vid kundbesök, produktintroduktioner, jubileer och liknande arrangemang. En viktig del av musikkårens verksamhet utgörs av framträdanden för anställda vid lunchkonserter och familjedagar samt vid den årligen återkommande tjänsteårsfesten.

Förutom engagemang för Volvo Construction Equipment ger musikkåren konserter dels i egen regi samt vid andra arrangemang av olika slag.

Musikkåren bokas via telefonväxeln hos Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, Sverige, tel 016-15 10 00.