Kvalitet och miljö - en ständigt pågående process - Kvalitet och miljö : Swecon Anläggningsmaskiner
Kvalitet och miljöarbete hos Swecon

Kvalitets- och miljöarbete - en ständigt pågående process

Swecon Anläggningsmaskiner AB arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ständigt bli bättre och verka för en bättre miljö idag och i framtiden. 

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och arbetar kontinuerligt för att förbättra processer och minska vår miljöpåverkan.

Här kan du läsa Swecons kvalitets- och miljöpolicy.
För mer information, kontakta:

Petra Engström Haraldsson
Chef Verksamhetsutveckling
tel: 010-566 34 25
e-mail: petra.engstrom.haraldsson@lantmannen.com