Redskaper - Redskaper : Volvo Maskin AS

Volvo veghøvel: Redskaper som gir et kvalitativt resultat.

En Volvo veghøvel er bygget for å møte kravene i ditt arbeid. Og akkurat som de store anleggsmaskinene fra Volvo som du har lært å stole på, kan du stole på Volvo arbeidsredskaper når det gjelder pålitelighet, presisjon og en perfekt tilpasning til din maskin. 

Din veghøvel vil utmerke seg med redskaper for tung høvling, oppretting, planering, vegbygging, masseflytting, snørydding, grubbing, fresing, brøyting, skråningspuss og skraping.

"Alle viste redskapstyper er tilgjengelige for både A- og B-serien av Volvo veghøvler "

Få jobben gjort med Volvo anleggsmaskiner og redskaper for Volvo veghøvel som bl.a. består av:

Frontmontert parallelløft

Volvo arbeidsredskaper til veghøvel med parallelløft foran fungerer som tilkobling til frontmonterte rivere_rippere eller doserskjær

Parallelløftet er montert i frontplaten på veghøvelen og fungerer som en parallellført løfteenhet for frontmonterte rivere/rippere og doserskjær.

Frontmontert oppriver/ripper

Volvo arbeidsredskaper til veghøvel med frontmontert oppriver_ripper bryter opp hardt og steinet underlag
Frontmontert oppriver/ripper - bryter og løser opp komprimert materiale, asfalt og steinet underlag. Montert i frontplaten for å forenkle arbeid inn mot fortauskanter, vegger eller nær hindringer.

Doserskjær

Volvo arbeidsredskaper til veghøvel med doserskjær som forflytter grus snø hogstavfall osv.
Doserskjær - ideelt til skyving/forflytting av grus, jord, hogstavfall, småstein og andre arbeider der et frontmontert skjær er mer tilgjengelig enn det midtmonterte høvelskjæret.

Midtmontert oppriver

Volvo redskaper for veghøvel med midtmontert oppriver festet bak forakselen bryter opp og løsner hardt underlag, og letter planeringsarbeidet.
Midtmontert oppriver som er montert bak forakselen og konstruert for å rive opp fast materiale og gjøre planeringsarbeidet lettere. Den midtmonterte oppriveren brukes til å løsne grusveger eller isbelagte veger. Utformingen sikrer optimal riveevne og det er utmerket sikt til redskapet.

Bakmontert ripper/oppriver

Volvo arbeidsredskaper til veghøvel med bakmontert ripper løsner hardpakkede materialer og overflater

Bakmontert ripper/oppriver - Brukes til å rive opp hardpakkede materialer, asfalt og is, fjerne steiner og røtter samt løsne hard vegbane. Utstyrt med Volvo's tannsystem og ripperholdere. Redskapet kan feste opp til fem rippertenner eller ni opprivertenner.

Volvo tannsystem

Volvo arbeidsredskaper til veghøvel Volvo tannsystem gir lang levetid med færre skiftintervaller
Volvo tannsystem - gir lange skiftintervaller som sikrer høy produktivitet, mindre vedlikehold og økt lønnsomhet.

Enten du kjøper den ny eller brukt, leier eller leaser den, er Volvo arbeidsredskaper for veghøvel klar til å hjelpe maskinførere til å gjøre mer arbeid hver dag, i et bredt spekter av bruksområder.

Finn ut hvordan Volvo arbeidsredskaper for veghøvel kan forbedre effektiviteten din: