Introduksjon - Anleggsvalser : Volvo Maskin AS

Volvo Anleggsvalser
Valsing med høy komprimeringseffekt.

 Volvo SD25 Anleggsvalser


Volvo SD75, SD115, SD135 Anleggsvalser


Volvo SD160 Anleggsvals

< 5 tonn

SD25
Driftsvekt: 2 664 kg
Trommelbredde: 1 220 mm
8 til 15 tonn

SD75, SD115, SD135
Driftsvekt: 8 064 / 12 293 / 13 656 kg
Trommelbredde: 1 676 / 2 134 / 2 134 mm
 

15+ tonn

SD160
Driftsvekt: 16 199 kg
Trommelbredde: 2 134 mm

Volvo anleggsvalser er designet med tanke på å kunne utføre dine komprimeringsarbeider, og har funksjoner og egenskaper som hjelper deg til å takle selv de mest krevende jobbene. Volvo anleggsvalser gir deg kvalitet, pålitelighet og sikkerhet.

Volvo anleggsvalser er allsidige maskiner klar til effektivt komprimering på varierende underlag og varierende tilsatsmaterialer på motorveger, plasser, vannreservoarer og i større boligprosjekter samt kommersielle og industrielle grunnarbeider.

Komprimering blir lettere, mer effektiv og mer lønnsom.