introduksjon - Store asfaltvalser : Volvo Maskin AS
Volvo stor asfaltvals - Introduksjon

Store asfaltvalser

Volvo's store asfaltvalser har stor valsebredde, høy vibrasjonsfrekvens som gir mulighet til høyere kjørehastighet, og sørger for større kapasitet ved valsing av asfalt på motorveger og andre store asfalteringsoppdrag.  Med en driftsvekt fra 8.750 kg til 9.650 kg, gir våre store asfaltvalser maksimal produktivitet.
Modell Driftsvekt med ROPS Valsebredde
DD105 10,500 kg (23,149 lb) 1680 mm (66.9 in) 
*Oppgitte vekter er med førerhus