Demarec sorteringsgrabber - Sorteringsgrabber : Volvo Maskin AS

Demarec sorteringsgrabber

Demarec sorteringsgrabber kjennetegnes av robust konstruksjon og god beskyttelse av vitale komponenter.

Demarec sorteringsgrabber er levert til et stort antall brukere i Norge, og tilbakemeldingene er meget gode.

Grabbene finnes i mange forskjellige størrelser, tilpasset bæremaskiner fra 1,5 til 50 tonn.