Lundberg redskapsbærer - Lundberg historie : Volvo Maskin AS

LUNDBERG har produsert anleggsmaskiner i mer enn 50 år. Lundberg har en dramatisk og spennede historie som inneholder både eventyr og store nedturer.

1945: Brødrene Göran och Birger Lundberg grunnlegger en smie
som utvikles til å ble et mekanisk verksted med fokus på lasteapparater til ulike fabrikat landbrukstraktorer på 1950-tallet.

1957: Samarbeidspartner med Bolinder Munktell
Samarbetet med Volvo BM skyter fart. Lundberg kjøper komponenter av Volvo BM, tillvirker og produserer ferdige baklastere til Volvo BM som distribuerer og selger maskinene via sitt forhandlernett. 
13 maskiner produseres pr dag. Det er på det meste 600 ansatte ved fabrikken i Mullberget/Skellefteå/Sverige.
 
1969: Birger och Göran Lundberg selger selskapet til invetseringsselskapet Karolininvest.
 

Rammestyrte hjullastere tas frem som prototyper i begyunnelsen av 1970-årene. 
Lundberg fokuserer produksjonen på baklasteren.

1974: En protoype på en liten hjullaster, en redskapsbærer tas frem. Den får navnet "BLONDI"

1975: Produktsjon av veghøvler for Volvo BM starter i nybygde lokaler på 13 000 m2.

1976: Økonomiske vanskeligheter - man gir opp satsingen 
 

1977: Redskapsbærer konseptes resulterer i produksjonsstart for modell 341.
 
1977: Norsk forhandler er Aspelin Stormbull AS
 
1982: Hesselberg Maskin overtar agenturet i Norge fra Aspelin Stormbull
 
Gravelastere utvikles i begynnelsen av 1980-tallet.
Gravelastermodellene: 800 T och 900 T introduseres i markedet.

1984: Lundberg Hymas kjøpes av Valmet-gruppen i Finland
 

Salgsapparatet i Sverige endres fra Volvo BM tii Lantmännen under 80-talet
 
Nyutvikling av gravelastere, Valmet 7000 introduseres på slutten av 80-talet
 
1990: En stor gravelaster Valmet modell 11000 introduseres.

Begynnelsen av 90-tallet: Markedet faller 90%
 
1991: Robusti har kjøpt LundbergHymas fra Valmet og beslutter at produksjonen ved fabrikken i Skellefteå leggs ned 
 
1992, mai: Fabrikken i Skellefteå er nedlagt og alle verkstedmaskiner og hele varelageret flyttet til Huddiksval i Sør-Sverige

1992: Huddig (eid av Robusti) går konkurs

1992, desember: David Gustafsson och Torgny Söderlund kjøper LundbergHymas, varelager, lokaler og rettigheter av konkursboet
- Lundberg Hymas gjenoppstår
 
Virksomheten deles opp i søsterselskaper:
-et eiendomsselskap
-et komponentprodusent
-et lakkeringsselskap (Collor AB)
- LundbergHymas AB som monterer maskinene  

1996: gravelasterproduksjonen gjennomopptas og pågår fram till 2002

2003: Volvo Maskin AS overtar agenturet i Norge etter Hesselberg Maskin AS.

2007: David Gustafson selger:eiendomsselskapet,  komponentproduksjonsselskapet og lakkeringsvirksomheten til ulike lokale investorer

2008: Lännen Tractor OY kjøper Lundberg Hymas AB av David Gustafsson som er eneeier og trekker seg tilbake som pensjonist.

2008, sept: Per Väppling ansettes som ny administerende direktør etter David Gustafsson.
 
LundbergHymas i dag:
Fabrikk i Skellefteå, ca 40 000 innbyggere (70 000 i kommunen)
20 anstatte
Omsättning c:a 70 miljoner
Fokus på montering, utvikling, reservedeler og service av Lundberg redskapsbærere og gravelastere
Eier:  Lännen Tractors Oy, Loimaa, Finland
Adm.dir: