FAQ - Kjemikalier/AdBlue® : Volvo Maskin AS

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

  1 Hva er AdBlue?
Den ikke-giftige løsningen er basert på 32,5% urea og 67,5% deionisert vann. Urea er en nitrogenforbindelse som blir til ammoniakk ved oppvarming. Væsken er kjent som AdBlue i Europa / Asia og Diesel Exhaust Fluid (DEF) i Nord-Amerika.
  2 Hvor trengs AdBlue?
Det er en reaktant del av den selektive, katalytiske reduksjonen (SCR)-prosess som brukes i Stage IV-motorer.
  3 Hvor kan man få tak i AdBlue?
AdBlue-løsning kan bestilles via Volvo-forhandleren der den enten kan hentes eller få den levert direkte på arbeidsplassen.
  4 Hvilken emballasje leveres AdBlue i?
AdBlue leveres i forseglede, tilpassede beholdere som kanner og tønner eller i bulk som passer den enkelte kundes behov.
  5 Hva skjer dersom du bruker en erstatning av lav kvalitet i stedet for AdBlue?
Bruk av tilsetninger med lav kvalitet kan skade etterbehandlingssystemet og resulterer i redusert dreiemoment, turtall og evt. motorstopp. Unødvendige kostnader og stopptid kan lett unngås ved å bruke Volvo's godkjente løsning.
  6 Hvordan er kvaliteten på AdBlue garantert?
AdBlue-løsningen er underlagt høye renhetskrav som er definert i ISO 22241-1. Dette sikrer korrekt produksjon, testing og prosedyrer for håndtering.
  7 Påvirkes AdBlue av lav utetemperatur?
AdBlue fryser ved -11°C. SCR-systemet varmer opp AdBlue-tanken og tilførselssrørene/-slangene. Dersom væsken fryser når maskinen ikke er i bruk, vil ikke oppstart og bruk av maskinen påvirkes av dette. SCR-systemet vil smelte løsningen tilbake til flytende form uten at det påvirker kvaliteten.
  8 Hvordan skal AdBlue lagres og hva er holdbarheten til løsningen?
AdBlue skal oppbevares på et kjølig, tørt og ventilert sted beskyttet mot direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur er opp til 25°C, men kortvarig eksponering for høyere temperaturer vil ikke gi skade. Dersom AdBlue lagres på den anbefalte måten, vil den vare i cirka to år.
  9 Hvorfor er det viktig å bruke utstyr som er beregnet for AdBlue?
Riktig AdBlue-utstyr må brukes for forsendelse og lagring av løsningen for å hindre forurensning.
 10 Fører AdBlue til korrosjon?
Den ikke-giftige oppløsning er korroderende på visse sensitive metaller som bl.a. kobber.
 11 Hva vil forbruket av AdBlue ligge på?
Ca. mellom 5% og 7,5% av drivstofforbruket, avhengig av maskintype og bruk.