WWF klimasparere - WWF klimasparere : Volvo Maskin AS

WWF klimasparere

"Hos Volvo Construction Equipment, er miljøvern ett av våre kjerneverdier, og det er mye mer enn bare en uttalelse fra et selskap, det er noe som vi tar svært alvorlig og jobber hardt for å integrere dette i alt vi gjør. Det er derfor vi er glade for å delta i Volvo Group's samarbeid med en etablert miljøorganisasjon som World Wide Fund for Nature. WWF's klimaspareprogram er et utfordrende initiativ som vil hjelpe oss til å redusere våre CO2-utslipp ytterligere, øke produktenes drivstoffeffektivitet og vise at vi virkelig engasjerer oss i miljømessig bærekraft." 

 

Pat Olney

President, Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er det siste medlemmet av Volvo Group som samarbeider med World Wide Fund for Nature's (WWF) klimaspareprogram. Et initiativ som krever selskaper som forplikter seg til å kutte CO2-utslipp i sin drift.  Som en del av avtalen, har SDLG, Volvo CE's andre produktmerke og joint-venture partner i Kina, blitt det første kinesiske selskapet som slutter seg til programmet.

Volvo Group har vært medlem av klimaspareprogrammet siden 2010, og var den første lastebilprodusenten som inngikk avtale. Samtidig inngikk selskapet avtale om at alle lastebiler produsert og solgt mellom 2009 og 2014 skulle ha en reduksjon i CO2-utslipp på 13 millioner tonn. Med Volvo CE, SDLG og Volvo Buses nå underlagt programmet, ønsker Volvo Group å redusere den totale CO2-mengden fra kjøretøyene som de produserer før 2014 med mer enn 30 millioner tonn, sammenlignet med de som ble produsert i 2008. Volvo Group's produksjonsanlegg vil også redusere sine CO2-utslipp med 12% før 2014, sammenlignet med nivået i 2008.

 

Ned med CO2!
Volvo CE, sammen med alle medlemmer i Volvo Group, har besluttet å redusere karbon-utslippet fra sine produkter og fabrikker, samt utvikle ny teknologi for å forbedre drivstofføkonomien og skape alternative drivstoffløsninger. Som en del av klimaspareprogammet, vil Volvo CE utvikle nye prototyper med forbedret drivstoffeffektivitet.

 

Vårt engasjement

 

Produksjonsanlegg:
Innen 2014 har Volvo CE, sammen med SDLG, Volvo Buses og Volvo Group forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene fra produksjonsanlegg med 12% fra 2008-nivå, noe som tilsvarer 0,2 megatonn (MT) av CO2. Dette vil primært skje gjennom energieffektivisering. I tråd med klimaspareregler, vil ingen klimakvoter bli brukt for å oppnå dette målet.

 

Produkter:
Volvo CE, inklusiv Volvo Group, SDLG og Volvo Buses forplikter seg til å redusere det totale CO2-utslippet fra biler solgt mellom 2009 og 2014 med mer enn 30 Mt i forhold til 2008-modellene gjennom forbedret drivstofføkonomi.

 

Prototype:
Volvo CE vil undersøke avansert driveverksteknologi og presentere en prototype internt med betydelig forbedret drivstoffeffektivitet innen 2014.