Volvo CE opplever at salget vipper ned i tredje kvartal mens markedene fortsatt er noe usikre - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
25.10.2013 

Volvo CE opplever at salget vipper ned i tredje kvartal mens markedene fortsatt er noe usikreUten klare tegn på en global oppgang fremover, viste resultatene for Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en reduksjon på 7% for 3. kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2012 på basis av den generelt nedadgående trenden i markedsforholdene. Når det er sagt, så har effektiviseringer i det globale industrielle systemet, kostnadskontrollerende tiltak og en lagerbeholdning som er i balanse med etterspørselen, bidratt til at Volvo CE har fått en positiv driftsmargin på 4%.

Nettosalget i de tre månedene, juli, august og september, økte med 7% til SEK 12278 mill (13272 mill). Justert for valutaendringer, gikk nettoomsetningen ned med 5% i perioden. Salget ble negativt påvirket av lavere aktivitet i den globale gruveindustrien, noe som særlig rammet salget av større og dyrere produkter.

Nedgangen i den globale etterspørselen i tredje kvartal 2013 påvirket også lønnsomheten, med driftsinntekter på SEK 496 mill., ned fra SEK 602 mill. rapportert i samme periode året før. Dette påvirket også Volvo CE's driftsmargin, som var på 4% til tross for 1 milliard SEK lavere salg - kun litt under 4,5% som ble oppnådd i samme periode i 2012.

"Mens det fortsatt ikke er noen klare tegn på en global oppgang i markedet for anleggsmaskiner, fikk vi dog en økning i Kina, drevet opp av salg av mindre utstyr samt en svak økning i det europeiske markedet," sier Pat Olney, president i Volvo CE. "Våre antakelser for 2014 er at markedene vil holde seg omtrent som på samme nivå som i 2013."

Uendrede utsikter
Markedsforholdene for hele 2013 viser noen få tegn til økning på kort sikt, og utsiktene blir de samme som for den forrige prognosen. Det europeiske markedet ventes å gå ned med 5-15% (målt i enheter), mens Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia (unntatt Kina) og Kina alene forventes å være i størrelsesorden minus 5% til pluss 5%. For 2014 forventes disse markedene å ligge i området fra minus 5% til pluss 10%, med unntak av Kina, der prognosen varierer fra 0 til pluss 10%.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment's netto salg for hvert marked, i millioner svenske kroner (SEK)

 

Nettosalg i markedsområde

Tredje kvartal

Første ni måneder

SEK Mill.

2013

2012

2013

2012

Europa

4124

3803

12220

12656

Nord-Amerika

1892

2684

6206

10054

Sør-Amerika

821

931

2479

3027

Asia

4485

4718

16793

21890

Andre markeder

957

1136

2733

3359

Totalt

12278

13272

40431

50986

 

Slutt.

Oktober 2013

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press

Eller kontakt:

Thorsten Poszwa
Direktør, Ekstern kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Tlf.: int +32 2482 5021
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tlf.: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com