Forbedret driftsmargin hos Volvo CE i andre kvartal til tross for reduksjoner i markedet - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
24.07.2013 

Forbedret driftsmargin hos Volvo CE i andre kvartal til tross for reduksjoner i markedetSett i forhold til en fortsatt nedgang i det totale markedet for anleggsmaskiner, opplevde Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en reduksjon i resultatene for andre kvartal 2013 med en nedgang i salget på 19%. Bak tallene var det likevel underliggende positive tegn, nemlig en god ordreinngang og forbedret utvikling i Kina, Europa og Midtøsten. Og til tross for et lavere salg, har selskapets driftsmargin mer enn doblet seg sammenlignet med første kvartal 2013, takket være tiltak relateret til kostnader og lagerbeholdning,

Netto salg i andre kvartal ble redusert med 19%, noe som tilsvarer SEK 16 019 M (SEK 19 715 M i 2. kvartal, 2012). Justert i forhold til valutaendringer ble nettoomsetningen redusert med 14%. Driftsinntektene ble også redusert til SEK 1324 M, fra 2742 M i samme periode i 2012. En driftsmargin på 8,3% som gikk ned sammenlignet med 13,9% for samme periode i 2012 (på grunn av lavere omsetning i gruvesektoren), ble likevel mer enn doblet sammenlignet med første kvartal 2013. Til tross for svakere markedsforhold, var verdien av Volvo CE's ordrereserve ved utgangen av andre kvartal nesten på samme nivå som i samme periode i fjor.

SDLG lanseres i Nord-Amerika
Fremlegging av resultatene for andre kvartal og første halvår ble også benyttet som en mulighet til å kunngjøre at selskapets vil introdusere SDLG-produktene på det Nord-Amerikanske markedet i 2013. I første omgang lanseres to hjulastermodeller, LG958 på 11 tonn og LG959 på
17 tonn.

"Vi er glade for å kunne kunngjøre introduksjonen av SDLG-produktene med sin høye kvalitet på det Nord-Amerikanske markedet," uttaler Pat Olney, president og konsernsjef hos Volvo Construction Equipment. "Vi er sikre på at det er marked for disse robuste og pålitelige maskinene og at SDLG vil få en varm mottakelse. Støttet av soliditeten hos Volvo CE og den omfattende Volvo Group, har SDLG et godt utgangspunkt for å utvikle langsiktige kundeforhold i dette markedssegmentet."

Utsiktene for hele året
Målt i enheter for hele året 2013, forventes omsetningen å falle med
5-15% i Europa, mens forventningene til Nord-Amerika, Sør-Amerika, Kina og resten av Asia, vil nok ligge i størrelsesorden minus 5% til pluss 5%.

Viktige hendelser i kvartalet
Volvo CE deltok i bransjens største anleggsmaskinutstilling - Bauma -
i april med en klar visning av selskapets status som leder av utviklingen. Nye produkter på messen i München var bl.a. ECR25D, ECR58D og ECR88D korthekk gravemaskiner, samt P6870C asfaltutlegger. I mai åpnet selskapet sin nye gravemaskinenfabrikk i Kaluga, Russland. Den 20660 m2 store fabrikken skal i utgangspunktet produsere fire gravemaskinmodeller i størrelsesorden 20 til 50 tonn. I andre kvartal 2013 nådde Volvo CE's telematikksystem, CareTrack, en viktig milepæl. Mer enn 50000 maskiner over hele verden har denne telematikkportalen.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment's netto salg for hvert marked, i millioner svenske kroner (SEK)

 

Nettosalg i markedsområde

Andre kvartal

Første seks måneder

SEK Mill.

2013

2012

2013

2012

Europa

4 617

  5 019

8 096

8 853

Nord-Amerika

2 349

  4 052

4 314

7 370

Sør-Amerika

910

  1 103

1 659

2 096

Asia

7 009

  8 223

12 308

17 172

Andre markeder

1 134

  1 318

1 778

2 223

Totalt

16 019

19 715

28 154

37 714

 

Ends.

Juli 2013

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press

Eller kontakt:

 

Thorsten Poszwa                                                      
Sjef for ekstern kommunikasjon                          
Volvo Construction Equipment                                 
Tlf: int +32 2482 5021                                               
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com                         
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal      

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tlf: int +44 77 333 50307
E mail: osullivan@se10.com