Volvo CE's anlegg i Braås oppnår CO2-nøytralitet - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
15.01.2014 

Volvo CE's anlegg i Braås oppnår CO2-nøytralitetVolvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

I slutten av desember 2013, fullførte Volvo Construction Equipment anlegget i Braås som sitt første karbonnøytrale produksjonsanlegg. Det 45 000 m2 store anlegget i Sør-Sverige, som har spesialisert seg på design og produksjon av rammestyrte dumpere, drives nå utelukkende av fornybare energikilder slik som vind, biomasse og vannkraft, som hverken produserer skadelige utslipp eller bidrar til drivhuseffekten.

Dette betydningsfulle fremskrittet følger i fotsporene til søsterselskap Volvo Trucks, som satte standarden for utslippsfri, industriell produksjon i 2007 på Ghent-fabrikken. Og på samme måte som Ghent ble det første karbonnøytrale anlegget i bilindustrien, blir også Braås det første i anleggsmaskinbransjen.

"Som en av våre kjerneverdier, tas det hensyn til miljøet i alt vi gjør hos Volvo," sier Niklas Nillroth, Volvo CE's visepresident for Core Value Management & CSR. "Så vi er svært stolte over at Volvo Group viser vegen fremover, ikke bare i én sektor, men i to."

Braås's første skritt mot karbonnøytralitet begynte i 1999, da de bestilte den lokale energileverandøren, Växjö Energi AB, til installasjon av et fjernvarmeanlegg, drevet av flis, for å gi sentralvarme til sine ansatte og byens innbyggere. Braås sluttet seg deretter til et initiativ fra Volvo Group i 2007, som gikk over til grønn elektrisitet (dvs. fra fornybare energikilder).

Nillroth, som har sin arbeidsplass på Braås-anlegget, sier: "Volvo CE er en viktig del av fellesskapet i regionen, så det er viktig at våre miljøbevisste beslutninger ikke kun kommer til nytte for våre kunder og den store verden, men også våre nærmeste naboer."

Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

Innspurten
Disse to første initiativene brakte CO2 nøytralitetsnivået på anlegget opp til 87% i 2008, med det endelige fremstøtet til 100%, nådde vi for to år siden. Den største kilden til energiforbruket var brennere som gikk på flytende petroleumsgass (LPG). Disse ble brukt til å varme opp ovnene (til 60°C) som ble brukt til rustbeskyttende behandling. Ovnene har blitt skiftet ut med fjernvarme fra september 2013. Brennerne i anlegget for lakkering av komponenter, som når en temperatur på 120°C, ble også bygd om til elektrisk oppvarming. I tillegg ble de dieseldrevne gaffeltruckene erstattet med batteridrevne modeller.

I mellomtiden har de 1000 ansatte og lokalbefolkningen lagt press på Växjö Energi AB til å kjøre fjernvarmeanlegget kun på biomasse. Vanlig fyringsolje hadde tidligere også blitt brukt under belastningstopper og ved vedlikehold av anlegget.

"En milepel er nådd takket være engasjement og besluttsomhet fra de ansatte i Braås," uttaler Nillroth. "Men vi kunne ikke ha oppnådd dette uten tilgjengeligheten til grønn kraft i Sverige og støtten fra lokalsamfunnet."

Fortsatt satsing
Det neste trinnet er å fokusere mer på energisparende aktiviteter - særlig redusere tomgangsforbruket på området. Et tiltak vil innebære gjenvinning av spillvarme fra varmebehandlingsovner og brennere, og bruke denne varmen til å varme opp bygninger. "Vi kan ikke pumpe store mengder skadelige CO2 ut i atmosfæren. Uansett vil det være, jo mindre energi vi bruker, desto bedre," sier han.
"Miljøvern har vært, og vil alltid være, en topp prioritet for Volvo CE. Og mens Braås kan være det første anlegget som oppnår CO2 nøytralitet, er alle våre anlegg på tur i riktig retning i streben med å skape inkrementelle forbedringer i vårt globale fotavtrykk."


Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

"Som vår tidligere president Pehr G. Gyllenhammar sa i 1972: "Vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen," som er grunnen til at vi streber etter å bli verdensledende innen bærekraftige løsninger i alle deler av vår virksomhet," oppsummerer Nillroth.

Last ned bilder

Slutt.

Januar 2014

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press

Eller kontakt:

Thorsten Poszwa

Direktør, Ekstern kommunikasjon

Volvo Construction Equipment

Tlf.: int +32 2482 5021

Email: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan

SE10

London

Tlf.: int +44 77 333 50307

Email: osullivan@se10.com