Volvo CE surges into 2012 with record Q1 results - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
30.04.2012 

Volvo CE går over i 2012 med rekordhøye resultater i 1. kvartalVolvo Construction Equipment (Volvo CE) har hatt et solid første kvartal i 2012, og opplever at salget stiger med 17 % med rekordhøye driftsinntekter og driftsmarginer for det første kvartalet. Disse positive resultatene kommer til tross for et redusert verdensmarked totalt for anleggsmaskiner, sammenlignet med i fjor, og et kinesisk marked som sank med 26 %. Tross nedgangen i det kinesiske markedet, opprettholdes Volvo CE salg i Kina og styrket sin posisjon som nr. 1 i det kinesiske hjullaster- og gravemaskinmarkedet sammen med sin joint-venture partner, SDLG. Et annet høydepunkt for Volvo CE i kvartalet var en økning i salget i Nord-Amerika på hele 111 %.

Selskapets nettosalg i løpet av de tre første månedene kom fra etterspørsel av anleggsmaskiner i de fleste markeder utenfor Kina, og økt med 17 % til SEK 17 999 M (SEK 15 422 M i 1. kvartal, 2011). Volvo Construction Equipment viste også en sterk lønnsomhet i perioden, og viser 21 % økning i driftsresultat på SEK 2 131 M, (SEK 1 755 M) og en driftsmargin på 11,8 %, opp fra 11,4 % mot samme periode i fjor. Begge målene på lønnsomhet er rekorder for selskapet i et første kvartal, og skyldes realisering av salgspris, valutaeffekter og interne kostnadsreduksjoner.

Verdien av Volvo CE's ordrebok den 31. mars i 2012 økte også, og er 35 % høyere enn året før.

"Den sterke omsetningsveksten og høy lønnsomhet er en kombinasjon av vekst i alle regioner, særlig i Nord-Amerika, og vår suksess i å oppnå salg og lønnsomhet er på nivå med foregående år i Kina, til tross for den betydelige svekkelsen i dette markedet," kommenterte Volvo CE's president, Pat Olney. "Vår suksess i Kina skyldtes vår evne til fortsatt å ta markedsandeler, takket være en sterk produktportefølje og arbeidet med å etablere stabile distribusjonskanaler."

Markedssituasjon
Disse resultatene kommer midt i en situasjon med et generelt flatt marked total sett. I Europa og Nord-Amerika har markedet økt med hhv. 16 % og 35 %, mens Sør-Amerika økte med 3 %, Asia (unntatt Kina) gikk opp med 24 % og Kina gikk ned med 26 %.

Utsiktene for resten av året er fortsatt positive. Europa ventes å vokse med 10-20 % *, Nord-Amerika med 15-25 % og Sør-Amerika med 0-10 %. Asia (unntatt Kina) forventes å vokse med mellom 0-10 %, mens Kina er ventet å falle med mellom 15-25 %.

Spesielle hendelser i perioden
Volvo Construction Equipment fortsatte å investere og fornye seg i kvartalet. Selskapet åpnet en ny fabrikk i Linyi, Kina, som vil gjøre SDLG til en kjent merkevare, mens en ny fabrikk ble innviet i Bangalore, India, for å produsere Volvo gravemaskiner, sammen med eksisterende maskiner for veibygging som allerede produseres ved anlegget.

Tabell 1. Volvo Construction Equipments netto salg for hvert marked, i millioner svenske kroner

Nettosalg i markedsområde

Første 3 måneder

 

SEK Mill.

2012

2011

Endre

 

Europa

3 834

3 681

4 %

 

Nord-Amerika

3 318

1 572

111 %

 

Sør-Amerika

993

903

10 %

 

Asia

8 949

8 403

7 %

 

Andre markeder

905

863

5 %

 

Totalt

17 999

15 422

17 %

 

 
*Samlede markedsvolumer.

April 2012

For mer informasjon, vennligst se: http://edit.volvoce.com/press  

Eller kontakt:

Clare Gittins 
Director, External Communications 
Volvo Construction Equipment
Tlf.: int + 32 4918 60331   
E-mail: clare.gittins@volvo.com   
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal   

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tlf.: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com