Teknologi åpner for drivstoffeffektivitet - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
30.04.2013 

Teknologi åpner for drivstoffeffektivitetTechnology unlocks fuel efficiency 

Drivstoffeffektivitet har topp prioritet hos anleggsmaskineiere. Det er derfor hundrevis av ingeniører hos Volvo Construction Equipment's teknologiavdeling er opptatt av smarte nyvinninger for å gjøre utstyret så drivstoffeffektivt som mulig. Et område av teknologisk utvikling er kommunikasjon fra maskin-til-maskin (M2M) og maskin-til-infrastruktur (M2I).

"Ett av de avanserte prosjektene vi jobber med er trådløs kommunikasjonsteknologi," sier Peter Wallin, forskningskoordinator hos Volvo CE. "Ved å øke maskinens intelligens og gjøre det mulig for maskiner å "snakke" med hverandre, kan vi redusere driftskostnadene gjennom forbedret drivstofføkonomi, samtidig som det også øker sikkerhet og produktivitet. Så langt har vi sett på segmentet steinbrudd, knuseverk og vegbygging, men denne teknologien kan brukes i alle arbeidsoppgaver som Volvo-maskiner takler".

Optimalisering av maskinparken

Volvo CE har gjennomført tester for å beregne potensiell drivstoffbesparelse som M2M-kommunikasjon kan gi dumpere som går i steinbrudd og pukkverk. Prosjektet fulgte en dumper som kjørte til knuseverket med stein lastet opp av en gravemaskin. Maskinen var utstyrt med et innebygd målesystem for å registrere drivstofforbruket. Dumperen ble kjørt av forskjellige sjåfører, både i faste og varierende hastigheter, med ulik mengde tomgangstid samt både med og uten stopp underveis. Tester viste at når dumperen kjørte fortere enn nødvendig til knuseverket, og som et resultat av det måtte vente på tømming av lasset, var drivstofforbruket opp til 30 % høyere i forhold til når dumperen kjørte med konstant hastighet, og kom frem på det optimale tidspunktet.

"I forbindelse med de utførte testene i Braås, Sverige, besøkte vi kunder og fulgte med på hvordan maskinene ble brukt," sier Peter. "I dag er ikke arbeidsområdene optimale og det er som oftest ikke noe system som viser når dumpere bør ankomme knuseren. Ofte kjøres maskinene med maksimal hastighet, men når du ser på hvor lenge maskinen gikk på tomgang, er det klart at dette ikke alltid er nødvendig. Når maskinene står stille og venter på å få tippet lasset, så kaster de bort både tid og penger. Ved å bruke M2M-kommunikasjon vil maskinføreren vite nøyaktig når han/hun bør komme frem til knuseren, og hvilken hastighet maskinen må holde for å komme frem på riktig tidspunkt. Ved å redusere maskinens hastighet og dødtid, reduserer vi drivstofforbruket og slitasjen på maskinen, samt legger til rette for en effektiv flyt av maskiner."

Se fremover
"Det neste trinnet i prosjektet vil være å gi maskinføreren informasjoner som bl.a. slutthastighet og ankomsttid inne i førerhuset," sier Peter. "Denne informasjonen vil støtte og lede maskinførerne, og hjelpe dem mot den mest drivstoffeffektive driften. Dette kan bli presentert som pop-up meldinger og andre fremtidsrettede informasjonsmåter. Hvis alt utstyr på en jobb ble utstyrt med denne teknologien, kunne maskinene knyttes til et sentralt kontrollpunkt, og overvåkes av arbeidslederen utstyrt f.eks. med en lap-top for å optimalisere effektiviteten av maskinparken. Resultatene fra dette prosjektet vil vise om, når og hvordan denne teknologien vil nå ut på markedet."

Aktiv sikkerhet
"En utvilsom fordel av økt maskinintelligens er evnen til å innføre aktiv sikkerhet", avslutter Peter." Volvo har satt seg som mål å redusere ulykker i forbindelse med utstyret sitt til null, og fremtidens teknologi som M2M-kommunikasjon vil spille en viktig rolle i å oppnå denne ambisjonen. For eksempel, hvis vi kombinerer M2M kommunikasjonsteknologi med et automatisk bremsesystem, vil dette hindre muligheten for en kollisjon mellom to Volvo-maskiner. Og ved å utstyre arbeiderne med en trådløs sender/mottaker, kan også maskiner oppdage og unngå mennesker i nærheten."


April 2013

 

Tekst: Charlie Ebers

 

Billedtekst: Ved å knytte anleggsmaskiner, utstyrt med M2M kommunikasjonsteknologi, til et sentralt kontrollpunkt, kan en arbeidsleder optimalisere effektiviteten av maskinparken sin.

 

For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press

Eller kontakt:

 

Elisabet Altin

Direktør, kommunikasjonsteknologi

Volvo Construction Equipment

Tlf.: int +46 470 387809

Email: elisabet.altin@volvo.com

 

Charlie Ebers

SE10

London

Tlf.: int +44 207 107 2016

Email: ebers@se10.com