Et solid andre kvartal resulterte i at Volvo CE økte salget med 15 % - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
24.07.2012 

Et solid andre kvartal resulterte i at Volvo CE økte salget med 15 %Sett i lys av en reduksjon i det totale markedet for anleggsmaskiner, økte Volvo Construction Equipment (Volvo CE) inntjeningen i andre kvartal 2012. Selskapet oppnådde meget gode resultater som resulterte i en økning salget i de tre månedene på 15 %. Driftsresultatet økte med 35 % og ga en driftsmargin på 13,3 %. Selskapet styrket også sin markedsposisjon for hjullastere og gravemaskiner i Kina i denne perioden, og tok 14,7 % av dette viktige markedet.

Til tross for en nedgang i det kinesiske markedet, med et fall på 38 % i kvartalet, ble omsetningen hos Volvo CE positivt påvirket av høy aktivitet i de fleste andre markeder, spesielt Nord-Amerika og en heldig blanding av produkt og geografisk plassering. Netto salg i andre kvartal økte med 15 % til SEK 19 715 M (SEK 17 153 M i 2. kvartal 2011).  Imidlertid økte driftsresultatet med 35 % og utgjorde SEK 2 629 M, opp fra 1 945 M i 2011. Dette hadde en positiv effekt på driftsmarginen, som økte til 13,3 % opp fra 11,3 % i samme periode i 2011. Verdien av Volvo CE’s ordrereserve ved utgangen av andre kvartal var også høyere. Ordrereserven økte med 14 % sammenlignet med samme dato i 2011.

Mr. Pat Olney, president i Volvo CE kommenterte resultatene og sa: "Salgsveksten fortsatte å være solid i kvartalet, særlig i Nord-Amerika, hvor salget økte med 89 % sammenlignet med samme periode i fjor. I Asia har vi klart å oppveie en kraftig nedgang i det totale markedet i Kina ved å fortsette å ta markedsandeler, mens etterspørselen i Sørøst-Asia har vært god."

Foreløpige utsikter
Sett i forhold til dagens globale, makroøkonomiske situasjon, er resten av året usikkert med tanke på volum og prissetting. For hele året 2012 forventes Europa å være flatt (forrige prognose opp 10-20 % ), mens forventningene til Nord-Amerika forblir uendret med en vekst på 15-20 %. Sør-Amerika vil vokse med 0-10 % (uendret) og Asia, unntatt Kina, vil øke med 0-10 % (uendret). Som tidligere antatt, ventes Kina å falle med 15-25 %.

Viktige hendelser i kvartalet
Byggingen av et nytt anlegg i Kaluga på 20 660 m2 vil stå ferdig i 2013 og produsere seks gravemaskinmodeller for det russiske markedet. Dette ble fulgt opp av den banebrytende utvidelsen av Volvo CE's anlegg i Shippensburg, USA, på 100 millioner dollar i mai, og gir et nytt hovedkvarter i Amerika, et stort demonstrasjonssenter, samt muligheten til å samle produksjonen av større maskiner. I dette kvartalet deltok også Volvo CE på Intermat-utstillingen i Paris, hvor de lanserte sine ECR145D/ECR235D gravemaskiner korthekkmaskiner, de kraftige EC380/480D gravemaskinene, DD25 tandem vibrovals og P7820C ABG asfaltutlegger.

Selskapet har også fått en rekke viktige utmerkelser i løpet av perioden, ikke minst ved å ta gull på Intermat's innovasjonspris for sitt On Board veiesystem på dumpere, og den prestisjetunge Red Dot "best of the best" -utmerkelsen for A40F rammestyrt dumper.

Tabell 1. Volvo Construction Equipments netto salg for hvert marked, i millioner svenske kroner (SEK)

 

Nettosalg i markedsområde

Andre kvartal

Første seks måneder

SEK Mill.

2012

2011

2012

2011

Europa

5 019

     4 905

8 853

   8 587

Nord-Amerika

4 052

    2 140

7 370

   3 712

Sør-Amerika

1 103

    1 101

2 096

   2 005

Asia

8 223

    8 195

17 172

16 598

Andre markeder

1 318

       811

2 223

 1 674

Totalt

19 715

17 153

37 714

32 575

 

 

July 2012

For mer informasjon, vennligst se på: www.volvoce.com/press 

Eller kontakt: 

Clare Gittins                                                             
Director, External Communications                          
Volvo Construction Equipment                                 
Tlf: int + 32 4918 60331                                            
E-post: clare.gittins@volvo.com                                 

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal  

Brian O'Sullivan

SE10

London

Tlf.: int +44 77 333 50307

Email: osullivan@se10.com