Leveringsøkning på 9 % i fjerde kvartal takket være forbedringer i markedet - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
06.02.2014 

Leveringsøkning på 9 % i fjerde kvartal takket være forbedringer i markedetVolvo Construction Equipment rapporterte et nettosalg på 13,005 mill. SEK for fjerde kvartal 2013. Dette er en økning på 3 % sammenlignet med resultatene for samme periode året før, da nettosalget var 12,572 mill. SEK. Når tallene justeres for valutakurs, er økningen 6 %. Veksten skyldes i hovedsak en økning i salget av små maskiner, som gjorde at antall leveringer gikk opp med 9 % i fjerde kvartal. Etterspørselen etter store maskiner, særlig i gruvesegmentet, forblir imidlertid laber.

Driftsinntektene for perioden gikk opp 16 %, til 272 mill. SEK, sammenlignet med 235 mill. SEK i samme periode året før. Driftsmarginene for fjerde kvartal lå på 2,1 % i 2013, mot 1,9 % i fjerde kvartal av 2012.

Et krevende år med positiv utgang

Til tross for salgsøkningen de tre siste månedene opplevde Volvo CE en samlet salgsnedgang på 16 % fra 63,558 mill. i 2012 til 53,437 mill. i 2013. Driftsinntektene gikk til sammenligning ned fra 5,667 mill. til 2,592 mill. på grunn av hard konkurranse, svak produktmiks, dårlig kapasitetsutnyttelse og ugunstige valutakurser. Driftsmarginene ble også berørt, og gikk fra 8,9 % i 2012 til 4,9 % i 2013.

Disse tallene gjenspeiler de krevende markedsbetingelsene som preget 2013.

Vekst i 2014

Man regner med å se forbedringer i 2014 etter hvert som de globale markedene tar seg opp igjen. De samlede markedene i Kina og Europa forventes i 2014 å øke med 0–10 % målt i antall enheter, mens endringen for USA, Sør-Amerika og Asia (ikke medregnet Kina) forventes å ligge på mellom minus 5 % og pluss 5 %.

«For 2014 forventer vi en liten økning i markedsetterspørselen, primært i Kina og Europa», kommenterte Martin Weissburg, som tiltrådte som ny administrerende direktør for Volvo Construction Equipment 1. januar 2014.

Tabell 1: Volvo Construction Equipments nettosalg per markedsområde, angitt i millioner svenske kroner.

Nettosalg per markedsområde

4. kvartal

Hele året

Mill. SEK

2013

2012

2013

2012

Europa

        4,122

    3,861

    16,356

     16,518

Nord-Amerika

        2,105

    1,973

      8,319

     12,027

Sør-Amerika

           831

      761

      3,314

       3,788

Asia

        5,100

    5,143

    21,911

     27,033

Andre markeder

           846

      833

      3,539

4,193

Totalt

      13,005

  12,572

    53,437

     63,558

 

Slutt.
Februar 2014
For mer informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press
Eller kontakt:

 

Thorsten Poszwa
Direktør, Ekstern kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Tlf.: int +32 2482 5021
Email: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tlf.: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com