Volvo CE achieves worldwide certification - Pressemeldinger : Volvo Maskin AS
23.11.2012 

Volvo CE oppnår verdensomspennende sertifiseringI det som er den første innen bygg- og anleggsbransjen, har Volvo Construction Equipment (Volvo CE) oppnådd en verdensomspennende sertifisering i samsvar med ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljøvern) og OHSAS 18001 (helse og sikkerhet). Dette betyr at alle selskapets anlegg og funksjoner - fra Arvika til Changwon, Brüssel til Curitiba inkl. salg og markedsføring til teknologi, arbeider på en korrekt og kontinuerlig måte samt at Volvo CE verdensomspennende virksomhet er i samsvar med kravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Det uavhengige tilsynet ble utført av Veritas over 167 inspeksjonsdager i de 23 områdene som ble kontrollert. Veritas har nå ferdigstilt sine rapporter og har denne uken utstedt tre verdensomspennende akkrediterte sertifikater for alle Volvo CE-områdene samt virksomheter som dekker ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse vil erstatte de 44 lokale sertifikatene som eksisterte tidligere.   

"Nå, med en felles sertifisering på plass, har hvert eneste Volvo CE-anlegg noe å arbeide mot," sier Navin Modi, direktør for internasjonale kontrakter hos Veritas. "Det er en effektiv metode for å sørge for at alle i organisasjonen arbeider med de samme høye standardene."   

De tre standardene samsvarer med Volvo's kjerneverdier for kvalitet, sikkerhet og miljøvern. 

Vi lever opp til våre kjerneverdier over hele verden   
For å oppnå den verdensomspennende sertifiseringen har Volvo CE vist at de er en enhetlig organisasjon, underlagt én prosessmodell, helt på linje rundt om i hele verden. Initiativet har fått høy prioritet hos toppledelsen i Volvo CE.     

"Vår globale sertifisering, som dekker alle tre ISO-standarder, sender ut en klar melding om at Volvo CE er en velstyrt organisasjon på verdensbasis som tar sine kjerneverdier på alvor," uttaler Volvo CE's president Pat Olney. "Muligheten til å ha og bevise eksternt, at alle områder og funksjoner deler de samme prosesser og krav til forretningsmessig drift, er betryggende for både ansatte og kunder. Det gir oss en målestokk som hele selskapet kan jobbe mot."    

Slutt.   

November 2012   

For med informasjon, vennligst se: www.volvoce.com/press    

Or contact:  

Clare Gittins                                                             
Direktør, ekstern kommunikasjon                          
Volvo Construction Equipment                                 
Tlf: int + 32 4918 60331                                            
E mail: clare.gittins@volvo.com                                 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal      

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tlf: int +44 77 333 50307
E mail: osullivan@se10.com