T. Engene - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

T. Engene AS: Det går ofte i tunneler

T. Engene AS:

Det går ofte i tunneler.
Når det er snakk om de store tunnelprosjektene, da er ofte entreprenørfirmaet T. Engene AS på Gol inne i bildet. Da ser du gjerne Volvo-maskiner der også.

Det er noen år og lass siden 20 år gamle Torbjørn Engene kjøpte sin første og godt brukte lastebil i 1972. Samme året satt han bak rattet i snutebilen på Aurlands-anlegget med hjemmekontoret plassert i hanskerommet. Iherdig innsats og lange dager skulle berede grunnen for en stor og livskraftig virksomhet senere. Etter seks år kom den første gravemaskinen, og snart ble den første millionen i omsetning rundet.

Det var på 80-tallet det begynte å bale på seg for entreprenøren fra Gol. Han fikk sitt første anbud i 1980, Fjærlandstunnelen. Så ble det Fløyfjelltunnelen, en stor jobb til åtte millioner kroner. 30 biler gikk i utkjøringen av massene. Fire hadde han selv. Resten ble leid inn. Og nå hadde Torbjørn virkelig fått smaken på tunneler. Da Europas største fullprofilmaskin, "Madam Felle", var ferdig i Fløyfjellet, ble han med maskinen til Svartisen. Samtidig var firmaet engasjert på anlegget i Jostedalen, helt frem til 1990.

Jo da, T. Engene har absolutt oppdrag i nærområdet også. Men de store og virkelig krevende oppdragene har som oftest ligget utenfor Hallingdal. Firmaet var blant annet med på Gardermobanen og grunnarbeidene til hovedflyplassen. Dette var store og viktige jobber over en fireårsperiode. Selv om firmaet tilbyr allsidig entreprenørarbeid, så er det nok likevel arbeid i tunneler som kanskje har satt sitt sterkeste preg på firmaet. I dag er T. Engene en av landets ledende entreprenører på lasting og utkjøring fra tunneler. Egenskapen å kunne få ut mest mulig stein på kortest mulig tid har vært avgjørende i konkurransen om flere tunge jobber.

Også i dag er det to store prosjekter knyttet til tunneler som danner en form for ryggrad i virksomheten. Det ene er interntransport av kalkstein i kalkbruddet til Brønnøy Kalk i nærheten av Brønnøysund. Her består oppdraget i å transportere kalk fra steinbruddet til knuseren, opp til 60.000 tonn i uken. Transportstrekningen er rundt fem km. Det meste går i tunneler med til dels krevende stigninger, røft underlag, støvete og noen ganger sleipt. Arbeidet er krevende, både for sjåfører og bilmateriell.

Det andre store prosjektet akkurat nå, er den såkalte Finnfast-utbyggingen, som skal gi Finnøy og Talgje i Rogaland fastlandsforbindelse. Her går arbeidet ut på å kjøre ut tunnelmasser fra en ny undersjøisk tunnel mellom Hanasand og Ladstein. Massene lastes på lekter og transporteres til sjøfylling. Også dette er det T. Engene som utfører. For arbeid under nettopp slike forhold har firmaet investert i et eget flytende verksted som kan fortøyes i nærheten av der det pågår arbeid. Og det trengs ofte. Tunnelkjøring ved havet kan være krevende.

Mer på hjemmebane bærer virksomheten preg av at Hallingdal er et turistområde. T. Engene er blant annet engasjert i utbyggingen av et stort hytteområde på Golsfjellet. Ellers går det mye i vei, vann, kloakk, graving og planering for private, bedrifter og det offentlige.

Maskiner

T. Engene har selvsagt en betydelig bil- og maskinpark. Det er snakk om rundt 35 lastebiler, hvorav de fleste med hengere eller semitrailere, 20 gravemaskiner, 13 hjullastere, 7 dumpere, et par veihøvler, samt en del annet utstyr. Volvo er sterkt inne i bildet, særlig når det gjelder hjullastere og dumpere. Når det gjelder gravemaskiner, er det en større merkeflora, men også her er det en del Volvo-maskiner.

Noe roligere

- Vi har vært større enn nå, sier Torbjørn Engene til VolvoCom. - Det er ingen tvil om at etterspørselen har gått ned. Vi har vært oppe i rundt 100 ansatte på det meste. Det er nå justert til rundt 75. Vi har også hatt en forsiktig nedbygging av maskinparken. Det er ikke annet å gjøre enn å tilpasse seg markedet. Slik har det alltid vært innenfor anleggssektoren. Bransjen får nok en rolig vinter. Så får vi håpe det tar seg opp igjen ut i neste år. Det er tross alt store utbyggingsoppgaver som skulle ha vært gjort her i landet, ikke minst når det gjelder veier og annen offentlig infrastruktur.

Torbjørn Engene er ofte å treffe helt andre steder enn i nærområdet, men har vi lykkes i å fange ham med kameralinsen i en ny skiheistrasé på Gol. Torbjørn Engene (til øyre) og driftsleder Knut Øynebråten foran en av firmaets Volvo-gravere.

En Volvo EC360BLC på jobb for Gol skiheis.

Volvo-dumper og Volvo-graver på jobb på et tomteområde i Hemsedal. Dumpersjåføren heter Lars Martinsen, mens Ola Haganes holder styr på spakene i beltegraveren.