Snørydding på Gardermoen - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

12 Volvo'er i snørydding på Gardermoen

Man må nesten ha en flyplass til rådighet for å få tatt et bilde av en så lang rekke med flotte maskiner. Og det er nettopp det som er tilfellet. Disse maskinene, 11 hjullastere og en veihøvel, er fotografert på Oslo Lufthavn Gardermoen, og der skal de også være i drift de nærmeste årene. Maskinene er kjøpt av Kolo Veidekke AS på bakgrunn av at selskapet har vunnet en kontrakt på rydding av flyoppstillingsplasser og internveier. Oppstart var 15. oktober, og kontrakten går i fem år fremover. Nye og effektive maskiner er viktig i slikt vintervedlikehold. Selv om det snør aldri så mye, så skal jo flyene gå mest mulig i rute. Det er en fjær i hatten for Volvo Maskin å ha fått denne leveransen.

Noen lang sommerferie blir det likevel ikke på disse maskinene. Kolo Veidekke har en rekke funksjonskontrakter med Vegvesenet når det gjelder vedlikehold på riks- og fylkesveier, og maskinene kommer til å bli brukt i dette arbeidet i den perioden de ikke må være stasjonert på Gardermoen. To av hjullasterne er tiltenkt en spesiell oppgave i så måte. De er utstyrt med kraftige snøfresere. De vil bli brukt til gjenåpning av vinterstengte veier, som det tross alt er en del av i fjellområdene her i landet.

Alle hjullasterne er utstyrt med serviceavtale og CareTrack (Volvo sitt maskinoppfølgingssystem), noe som betyr at maskinene blir ivaretatt på best mulig måte av Volvo Maskin Service.