SB Gruppen AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Fra flishaug til pengebinge ...

SB Gruppen AS:
Fra flishaug til pengebinge

Tittelen er brukt tidligere av lokalpresse, men vi låner den gjerne i vår omtale av den såkalte SB Gruppen AS på Kirkenær i Solør. For her blir problemvirket vi kaster omgjort til ren energi og penger i kassa.

Vi skal la det meste av forhistorien ligge, men gi en kort forklaring på hva Solør Bioenergi Gruppen er. På topp finner vi holdingselskapet Solør Bioenergi Holding AS, som har flere datterselskaper på Kirkenær. Disse er Solør Gjenvinning AS, Solør Energi AS, Solør Biobrensel AS og Solør Fjernvarme AS. Videre har Solør Bioenergi Gruppen energisentraler i Brumunddal, Rena og Haslemoen, og flere er under utvikling.

Solør Gjenvinning er ledende i å ta imot forurenset og impregnert treverk (CCA og kreosot) og bearbeide det i form av sortering lagring og knusing. Solør Energi har et varmekraftverk basert på brenning av det knuste trevirket fra Solør Gjenvinning. Energiselskapet leverer fjernvarme til Solør Fjernvarme som selger og distribuerer dette til Grue kommune og industrien i Kirkenær-området. I tillegg produserer Solør Energi strøm ved hjelp av en dampturbin. Denne strømmen distribueres ut i det vanlige el-nettet. Det fjerde selskapet, Solør Biobrensel, produserer og distribuerer fyringsbriketter på basis av ren flis og rent treavkapp.

Virksomheten utvikles stadig. Blant annet leveres det også fjernvarme på Haslemoen i Våler, samt at det i samarbeid med Ringsaker Energi snart også skal leveres fjernvarme i Ringsaker. Hver for seg er selskapene nevnt ovenfor miljøbedrifter som har en svært interessant og fremtidsrettet produksjon. Siden den nåværende selskapsstrukturen ble etablert i 2004, har det vært en rivende utvikling. Særlig har det skutt fart innenfor Solør Gjenvinning. Dette selskapet har hatt en vekst på hele 900 prosent siden oppstarten i 2004 og ble i fjor utpekt til Gasellebedrift (utmerkelse innført av Dagens Næringsliv).

Et viktig aspekt med SB Gruppen er at man tar hånd om hele verdikjeden selv, fra mottak av virke via lagring og bearbeiding til distribusjon av ferdig energi. Dette er et skoleeksempel på hvordan problemavfall kan gjenvinnes på en miljøvennlig måte og resultere i noe av den reneste energi som er å få. På toppen av det hele er dette rimelig energi når den blir brukt i et riktig system. (Mye informasjon finnes ellers på www.sbgruppen.no.)

Volvo sterkt representert
SB Gruppen disponerer et stort område på industrifeltet på Kirkenær. Det går med en god del plass til lagring av råvarene for Solør Gjenvinning og Solør Bioenergi. Til håndtering av råvarer og ferdigprodukter benyttes det gravemaskiner og hjullastere. Samtlige av maskinene, bortsett fra en, er Volvo. Den ene vil også etter hvert bli utfaset.

- Vi har hatt Volvo gjennom alle år, og det gjelder også tiden før etableringen av den nåværende selskapsstrukturen, sier Tore Hansen til VolvoCom. Formelt er han produksjonssjef i Solør Biobrensel, men han har også et ord med i laget når det gjelder maskinparken innenfor konsernet. - Valget av Volvo er basert på tre grunnpillarer, høy driftssikkerhet, god service og at sjåførene foretrekker Volvo.

Den direkte foranledningen til et interessant besøk på Kirkenær var at VolvoCom skulle ta en titt på en spesiell gravemaskin. Gravemaskin er vel egentlig blitt en noe unyansert betegnelse etter hvert, for mange maskiner brukes til alt annet enn graving. Den aktuelle maskinen er en EC180CL. Den blir i hovedsak benyttet til sortering av rivningsvirke og har dermed en viktig funksjon i prosessen før virket går videre til bearbeiding. Men mens en konvensjonell gravemaskin i hovedsak skal grave ned, skal denne aktuelle maskinen jobbe med rivningsmaterialer som er midlertidig lagret på bakkenivå. Her kan føreren altså med fordel sitte høyt for å ha best mulig oversikt.

Og nettopp det er det litt spesielle med denne maskinen. Den er nemlig ombygd med hevbar førerhytte. Den kan heves inntil tre meter, og dermed får føreren selvsagt en helt annen oversikt over hvor han skal plassere gripekloen og hvor de forskjellige fraksjonene skal legges. Kloen sitter for øvrig på hurtigkobling, som gjør det enkelt å skifte den ut med annet redskap etter behov. Føreren kunne for øvrig ikke få fullrost maskinen, både når det gjaldt egenskapene innenfor sortering av rivningsvirke og den meget gode førerkomforten.

Med førerhytten hevet tre meter er det ikke noe problem å få oversikt over haugen med råvarer. Selvsagt fungerer Volvo EC180CL perfekt også med førerkabinen i normal stilling. Store deler av det forurensede rivningsvirket kommer fra Jernbaneverket (blant annet sviller), energiselskaper som skifter ut impregnerte trestolper og entreprenører, men også fra private. Når du skifter ut dine gamle, trykkimpregnerte terrassebord, så er det her de gamle havner.

Mye av håndteringen skjer ved hjelp av Volvo hjullastere, som denne L110F.