Jordprodukter - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Østlandsjord AS

Det ligger mer arbeid bak jord-produkter enn vi tenker over

Mange tenker på jord- og sandprodukter som noe man mer eller mindre finner i naturen. Fullt så enkelt er det ikke, aller minst i mer tett befolkede områder. Her er det noen som må stå for produksjon og levering av slike produkter. Et slikt firma er Østlandsjord AS i Bærum, et firma med sine aner helt tilbake til 1960.

Vi skal komme tilbake til historien, men i dag eies Østlandsjord av Bjørn Arvid Knutsen, som også er daglig leder i firmaet med 12 ansatte. Produktene spenner over jord, bark og sand i forskjellige kvaliteter. I samarbeid med Oslo Pukk AS, et firma vi kommer tilbake til nedenunder, kan Østlandsjord også levere knuste masser. Produksjonen foregår på anlegg på Skui i Bærum, i Enebakk og på Ringerike. - Våre produkter omsettes i det alt vesentlige lokalt, sier Knutsen til VolvoCom. - Kundene våre ligger stort sett innenfor en trekant med Hønefoss, Enebakk og Drammen i ytterpunktene, og da ligger selvsagt også Oslo og deler av Akershus innenfor.

Bjørn Arvid Knutsen er tredje generasjon Knutsen i Østlandsjord. Søsteren Monica B. Knutsen er regnskapsansvarlig i firmaet, mens faren Arve Knutsen også er engasjert i virksomheten. Vi kan altså snakke om et familieselskap.

Produksjonen av jord-, sand og bark-produkter er mer omfattende enn det folk flest tenker over. "Vekstjord med kompost", som ett av produktene heter, består hos Østlandsjord av en blanding av torv og sand iblandet 20 prosent hagekompost. Dette innebærer betydelig grad av håndtering og bearbeiding før produktene er klare til avhenting eller utkjøring til kundene. Derfor trengs det en betydelig maskinpark. Firmaet har blant annet sju Volvo hjullastere, blant annet to ny L180F og en ny L150F, samt en ny EC 360CL gravemaskin. Det betydelige innslaget av Volvo-produkter i maskinparken har sammenheng med at maskinene er velegnet til oppgavene, samt god oppfølging fra Volvo når det gjelder service og deler.

VolvoCom var med på overleveringen av den nyeste Volvo L180F til Østlandsjord.
Bjørn Arvid er kjempefornøyd med Volvo hjullasterne. Alle nye hjullastere er levert med serviceavtaler, noe han mener er et naturlig og økonomisk gunstig valg.

Litt om historien
Østlandsjord ble overtatt av Bjørn Arvid Knutsen så sent som i 2007. For å gi noen glimt av historien må vi innom næringsvirksomhetene til faren, Arve Knutsen. Han og familien eier A. Knutsen Industrier AS, som har sine aner tilbake til 1947, da Arves far Arvid startet med å reise rundt i Bærum på fritiden med T-Ford og kappsag. - Jordprodukter kom vi i gang med i 1960, men dette ble skilt ut som eget datterselskap først i 1989, forteller Arve Knutsen. - Det har vært en jevn og god utvikling i Østlandsjord AS hele veien, og det er også tilfellet etter at Bjørn Arvid overtok for to år siden. I fjor hadde selskapet en omsetning på rundt 25 millioner kroner.

A. Knutsen Industrier AS er i dag engasjert innenfor knuste steinprodukter gjennom datterselskapene Oslo Pukk AS og Lierskogen Pukkverk AS. Oslo Pukk har i dag fire avdelinger fordelt på Oslo, Akershus og Buskerud, mens Lierskogen Pukkverk, som navnet sier, holder til på Lierskogen. Bjørn Arvid Knutsen er også engasjert i disse selskapene.
A. Knutsen Industrier med datterselskaper hadde i 2008 en omsetning på vel 70 millioner kroner.

Monica B. Knutsen er søster til Bjørn Arvid Knutsen og er regnskapsansvarlig i Østlandsjord AS. På fanget har hun sønnen Ole Martin Knutsen Gulliksrud. Hvis han skulle bli engasjert i firmaet om noen år, blir det fjerde generasjon Knutsen i rett linje.