Hemsedal Maskin AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Hemsedal Maskinlag AS

Hemsedal Maskinlag AS:

Flere ben å stå på

Flere ben å stå på, kan være stikkord for virksomheten til Hemsedal Maskinlag AS, som har kontor og verksted i Hemsedal og som har vært i samme familie siden starten i 1952. Hemsedal Maskinlag har sett nytten av en maskinleverandør med et godt serviceapparat, noe som har resultert i kjøp av flere Volvoer.

Det var Rasmus Eikre som sammen med tre arbeidskolleger etablerte virksomheten for 56 år siden. Fra 1994 har familien Eikre eid selskapet 100 prosent. I dag ledes selskapet av sønnen Lars Eikre som har med seg sønnene Rune og Lars Erik på eiersiden. Her er det god familietradisjon som nå føres videre gjennom tredje generasjon.

Selskapet har rundt 20 ansatte, hvorav flere med fagbrev og lang erfaring. Bedriften driver en allsidig entreprenørvirksomhet, samt bulktransport og betongproduksjon sammen med Hallingdal Betong AS. Salg av masser så som støpesand, veigrus, pukk, kult og matjord inngår også i virksomheten. Hemsedal Maskinlag har eget verksted for reparasjoner og vedlikehold av bil- og maskinparken.

Som entreprenørselskap har Hemsedal Maskinlag AS flesteparten av sine oppdrag i nærområdet. I år har selskapet blant annet arbeid med vann og avløp i Hemsedal Fjellandsby, omlegging og opprusting av Holdeskarvegen, utvidelse av golfbane fra ni til 18 hull, utvidelse av hyttefelt ved Hemsedal Skisenter, samt grunnarbeider for leiligheter i Hemsedal sentrum.

Hemsedal Maskinlag har en omfattende maskinpark. Vi finner blant annet ti gravemaskiner, et antall dumpere og hjullastere, samt borerigg, veihøvel, sorteringsverk, komprimeringsutstyr og traktorer med snøryddingsutstyr. I tillegg har bedriften også flere lastebiler og hengere, samt betongbiler. Maskinparken er stor i forhold til antall ansatte, men ute i distriktene gjelder det å kunne drive allsidig og være selvhjulpen med det meste.

Volvo er et godt representert merke på maskinsiden. Det er enerådende på dumpere, mens halvparten av hjullasterne og et par av gravemaskinene også er Volvo. - I dag satser vi stort sett på to merker som viser god pålitelighet og som har et bra opplegg når det gjelder service og deletilgjengelighet, sier Rune Eikre, som er driftsleder i Hemsedal Maskinlag. - Volvo har en knakende god mekaniker her i området, Ståle Røn. Det er viktig for oss og er en klart medvirkende årsak til at flere av de siste nyanskaffelsene er blitt Volvo. Det er jo viktig å kunne holde maskinene i gang det meste av tiden.

Rune forteller at selskapet har et visst etterslep av oppdrag og dermed brukbart med arbeid så langt. - Det blir nok noe roligere her hos oss også. Etter flere år med sterkt press, skader det kanskje ikke med en viss normalisering, men vi må for all del håpe det ikke blir noen bråstopp, avslutter han.

Rune Eikre er driftsleder og tredje generasjon på eiersiden i Hemsedal Maskinlag AS.

 

Denne bildemontasjen viser noen av Volvo-maskinene hos Hemsedal Maskinlag AS i virksomhet.