G. Holth Grusforretning AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

G. Holth Grusforretning AS

Gunnar Holth Grusforretning AS:

Storleverandør av grus og pukk

Jo da, det går absolutt an å lage en sunn forretning på bakgrunn av grus. Det er i hvert fall tilfelle med Gunnar Holth Grusforretning AS med base i Kongsvinger. Dette er etter hvert blitt et helt konsern med en konsernomsetning innenfor grusprodukter på rundt 340 millioner kroner i året.

VolvoCom treffer administrerende direktør Roy Holth på hovedkontoret på Rasta industriområde like sør for Kongsvinger. Han forvalter en virksomhet som så dagens lys i 1965. Det var da faren Gunnar startet sitt enkeltmannsforetak med en lastebil. Seks år senere ble virksomheten aksjeselskap. Etter det har selskapet vokst og vokst, og gjør det fortsatt, delvis gjennom organisk vekst og delvis gjennom oppkjøp. I dag er selskapet representert på en rekke steder i landet, gjennom egne avdelinger eller datterselskaper. Men det holder ikke med det. I 1986 ble det opprettet en egen mobilavdeling med ett knuseverk. I dag har man nærmere 30 slike, noe som gjør virksomheten godt skikket til å ta oppdrag hvor som helst i landet.

- Mye er viktig, men noe av det aller viktigste er å bygge en bedriftskultur, sier Roy Holth til VolvoCom. - Dette går på flere plan. Det ene er at vi har oppnådd ett bunnsolid forhold og god dialog med våre ansatte. Jeg føler at de er stolte av å være en del av virksomheten. De står på og gjør en meget solid jobb. De er selvstendige og klarer å ta avgjørelser der å da. Vi som er i ledelsen, trenger ikke legge oss bort i detaljene. Derfor går det greit å administrere en stor virksomhet med nærmest en knøttliten administrasjon. Når det gjelder datterselskapene våre, så har ofte dyktige ledere eller andre ansatte kommet inn på eiersiden. Og det funker. De står på og gjør en god jobb. Alt i alt har dette gjort at vi er flinke til å tjene penger. En sunn økonomi er hele grunnlaget for at vi har fått til en såpass sterk vekst over lang tid.

Gunnar Holth Grusforretning (GHG) er i dag morselskapet i et konsern med flere datterselskaper, med rundt 110 ansatte i mor- og datterselskaper innenfor grusprodukter. Morselskapet eies 100 prosent av Roy Holth og to sønner, mens to brødre og en søster er involvert i selskapet på forskjellig vis. GHG har egne avdelinger i kommunene Kongsvinger, Elverum og Nes i Akershus. I tillegg har man følgende datterselskaper innenfor produksjon og leveranser av grus og pukk-produkter:

  • Gunnar Holth Kristiansund AS
  • Hamar Pukk- og Grus AS
  • Åsland Pukkverk AS, Oslo
  • Atle Mathiassen AS, Blokken i Nordland.

I tillegg finnes det datterselskaper som driver innen annen virksomhet. Ett av disse er Ivar Holth Transport AS, som utfører transport for de øvrige selskapene i gruppen og opererer primært i Akershus og Hedmark.

GHG har en langsiktig målsetning når det gjelder å utvikle virksomheten videre. Man har hele veien sørget for å sikre seg ressursgrunnlag, og slik må det være. Det er som regel en lang og møysommelig offentlig prosess å regulere et nytt sand- eller steinuttak. Man møter ofte sterke krefter som vil bevare urørt natur, samtidig som tilgang på grus og stein er tvingende nødvendig med tanke på alle former for utbygging.

GHG og datterselskapene leverer grus og pukk til alle som trenger, også mannen i gata. Men det er klart at store og kjente oppdragsgivere, som de tunge landsdekkende entreprenørene og store utbyggere som Statoil og Norsk Hydro, danner en solid basis i kundegrunnlaget. GHG har levert til store og kjente utbygningsprosjekter, som for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen, gassterminalen på Kollsnes, Snøhvitutbyggingen på Melkøya i Finnmark, samt store veiprosjekt som E6 i Østfold og E18 i Vestfold. Selskapet har også hatt leveranser utenlands, med levering til flyplassutbygging på Island i 1992 som det største prosjektet.

Stor maskineier
Den som lever av å produsere grus og pukk må naturlig nok ha en maskinpark som egner seg for formålet. - Vi har totalt rundt 75 enheter i konsernet, sier Roy Holth. - Volvo har en markedsandel på over 50 prosent innenfor hjullastere hos oss, mens de står for nærmere fjerdeparten av gravemaskinene. Ideelt skal vi skifte ut seks-sju maskiner i året. I år er det blitt godt over dette, så det kan vel bli noen færre neste år.

I denne sammenhengen viser vi til ett av bildene i denne reportasjen, som ble tatt i forbindelse med overlevering av ikke mindre enn åtte hjullastere tidligere i år.

- Volvo har vært leverandør til oss i mange år, særlig når det gjelder hjullastere, hvor produktene har vist å holde godt til vårt formål, fortsetter Holth. - Også på gravemaskinsiden har Volvo-andelen økt de siste årene. Produktene må selvsagt holde mål, men organisasjonen rundt dem er minst like viktig. Vi oppfatter oss selv som en relativt stor maskinkunde og forventer å bli tatt alvorlig i alle ledd. Vi jobber over store deler av landet. Alle steder finner vi Volvo i nærheten. Viktig for oss er det også at servicenettet rundt om i landet kan ta gode og raske beslutninger uten for mye byråkrati. Når en maskin stanser, og det gjør den jo før eller senere, så er det en ting som teller, nemlig å få den i drift igjen så raskt som mulig.

Volvo Maskin AS levert åtte hjullastere til Gunnar Holth Grusforretning AS tidligere i år. Fra venstre ser vi Tore Holth, Torvill Nordhagen, Gunnar Netland, Ola Skott, og Roy Holth

 

Roy Holth i sitt rette miljø utenfor hovedkontoret i Mårveien 14 på Rasta like sør for Kongsvinger. Skiltet forteller at det her er et forretningsmiljø som er basert på grus, pukk og beslektede produkter.