Betonmast AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Betonmast AS

Betonmast AS:

Ambisjoner om å bli en av landets største entreprenører

Betonmast AS er et selskap, eller i dag rettere sagt et konsern, som har sine røtter 85 år tilbake i tiden. Da støpte Amund K. Bu en flaggstang i betong hjemme på gårdstunet i Hardanger. Det er særlig de siste årene selskapet har hatt en sterk utvikling, og i dag tar man sikte på å bli en av landets største entreprenører.

Firmaet Betonmast ble etablert samme året som Bu støpte flaggstangen, og allerede i 1927 etablerte selskapet sitt første kontor i Oslo. Elektrifiseringen av Norge var i gang, og satsningsområdene de første tiårene var innenfor produksjon av betongmaster, samt utbygging av overføringsnett og fordelingsnett. Det var først på 80-tallet det ble etablert virksomhet innenfor vei og bane. Det opprinnelige linjebyggerselskapet har utviklet seg til å bli en moderne entreprenørvirksomhet med flere ben å stå på.

Dagens selskapsstruktur har kommet i stand i løpet av de siste årene. Her finner man på topp morselskapet Betonmast AS, som igjen har datterselskapene Betonmast Bygg og Betonmast anlegg, samt at Betonmast er medeier i Strukton Rail. Betonmast Bygg har igjen datterselskapene Betonmast Bergen og Betonmast Østfold, mens Betonmast Anlegg etablerte datterselskapet Betonmast Miljøsanering tidligere i år. Hovedeier i konsernet er HCA Melbye-gruppen som Melbye-familien står bak. Konsernet hadde i fjor en omsetning på drøye 612 millioner kroner og et resultat før skatt på 40 millioner kroner.

Betonmast Anlegg
I mai i år etablerte Betonmast Anlegg datterselskapet Betonmast Miljøsanering. Selskapet har brukt deler av året til å ansette rundt ti medarbeidere, samt til innkjøp av maskinelt utstyr, hvor Volvo Maskin har vært den største leverandøren. Forretningsidéen er å skape merverdier gjennom utførelse av komplette rivnings- og miljøsaneringsoppdrag for kunder innenfor bygg- og anleggsmarkedet i Norge. Pr. i dag har dette selskapet utstyr for demolering av betong- og stålkonstruksjoner, sanering av miljøgifter, samt for saging og hulltagning i betong. Miljøsanering og resirkulering av bygningsmaterialer og konstruksjoner er allerede blitt og vil i enda sterkere grad i fremtiden bli et viktig forretningsområde innenfor bygg- og anleggssektoren. Kravene til håndtering blir stadig strengere, og i prinsippet skal alt gjenvinnes på en eller annen måte.

Strukton Rail
Betonmast arbeider også innenfor jernbanetekniske arbeider. Dette skjedde tidligere gjennom Betonmast Bane, som i fjor omsatte for nesten 126 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner. I år er dette selskapet slått sammen med Trafikk-Elektro AS (TEAS) til det nye selskapet Strukton Rail, hvor Betonmast er deleier. Sammenslåingen har styrket både kompetanse og kapasiteten innenfor dette forretningsområdet. For øvrig ser man for seg et fruktbart samarbeid mellom Strukton Rail og andre deler av Betonmast, ikke minst med tanke på at jernbanetekniske anlegg, også inkludert arbeid på forstadsbaner og sporveissektoren, ofte krever omfattende arbeid innenfor bygg- og anleggssektoren.

På dette bildet er Betonmast Miljøsanering i ferd med å rive restene av et brannherjet hus i Nittedal ved hjelp av en Volvo EC290CL.

I prinsippet skal alt rivningsmaterieale resirkuleres på en aller annen måte. De forskjellige fraksjonene sorteres og legges direkte i containere eller vekselflak for bortkjøring.

Dette bilde er fra Trondheimsveien i Oslo hvor Betonmast har brukt en Volvo EC290CL til både sponting og graving.