Antarktis - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Volvo hjullaster på Sørpolen

Volvo hjullaster på Sørpolen

Denne Volvo-hjullasteren av typen L110F vil få et betydelig mer spektakulært "liv" enn hjullastere flest. Den er nemlig solgt til Norsk Polarinsitutt og skal gå på forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Det er ikke enkelt å være verken menneske eller maskin i Antarktis. Riktignok ligger den norske forskningsstasjonen på et av de "mildere" områdene, rundt 250 km fra kysten, 1.300 meter over havet og med en temperatur som i årsgjennomsnitt ligger på 25 kuldegrader. Under meget gunstige forhold kan temperaturen komme opp i null grader midt på sommeren, mens vintertemperaturen (mai - sept..) kan gå ned mot 50 minusgrader. Det er målt helt ned til - 89,6 grader Celsius på den russiske forskningsstasjonen Vostok i Øst-Antarktis, det kaldeste som er registrert noe sted på kloden. Maskinen er spesielt tilpasset for sitt arbeid på Troll. Den har for eksempel varmeelementer i bunnpanne, motor, transmisjon, aksler og dieseltank, samt en spesiell hydraulikkolje som tåler ekstra lave temperaturer. Maskinen er for øvrig levert med en veldimensjonert pakke med reservedeler.

Maskinen kommer til å brukes til en rekke forskjellige oppgaver ved forskningsstasjonen. Blant annet produseres vannet fra is som freses opp med en spesialfres, og transport av is til smeltekaret er ett av oppdragene. Hjullasteren skal også brukes til å rydde flystripen som forskningsstasjonen har, og den er levert med et klaffskjær for det. Ellers blir det alt av forefallende arbeid. Riktignok har Volvo et betydelig servicenett, men Troll blir litt for langt unna. Stasjonen har imidlertid egne mekanikere. To mann har vært på opplæring hos Volvo Maskin på Mastemyr utenfor Oslo for å få nødvendige kunnskaper om hjullasteren.


Et meget eksklusivt skilt på en hjullaster.


Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon Troll i Antarktis.