AF Decom - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

AF Decom:Ledende på riving og sanering

AF Decom:

Ledende på riving og sanering

AF Decom er Nordens ledende og Europas 7. største entreprenør når det gjelder riving og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, installasjoner, samt innvendig og selektiv riving i forbindelse med rehabiliteringsjobber. AF Decom er en forretningsenhet innen AF Gruppen ASA, som er en av Norges største entreprenører med en omsetning på 5,5 milliarder kroner i 2007 og rundt 2.000 ansatte i Norge, Sverige og Polen.

AF Decom er en videreføring av selskapet Graveservice AS, som AF kjøpte i 2000. I utgangspunktet kan man utføre alt av graving både over og under vann, samt grunnarbeider. Primærgeskjeften er imidlertid riving og rehabilitering. Virksomheten er i dag en landsomfattende rivningsentreprenør med kontorer i Oslo, Sandefjord, Bergen, Trondheim og Tromsø. Rivningsprosjektene finnes fra lengst i sør til lengst i nord. Rundt 160 ansatte og mer enn 100 forskjellige maskiner sørger for at jobben blir gjort. Men selskapet nøyer seg ikke med Norge. Det satses nå også i Sverige fra et hovedkontor i Göteborg, og det er særlig Göteborg-regionen som er interessant i første omgang.

- For meg er det viktig å få frem at vi er en totalleverandør av tjenester hvor Volvo er en sterk leverandør innenfor vårt område, sier Erik Skogheim, som er maskinsjef og ansvarlig for innkjøp hos AF Decom. - Vi kan utføre alt, fra den aller første søknaden og frem til siste rest av revet materiale er sortert og kjørt bort.

Det stilles det stadig strengere krav til miljø og gjenvinning av fraksjoner fra gamle bygg og installasjoner. AF Decom har skaffet seg eller utviklet høy kompetanse på dette området, noe som uten tvil vil komme godet med i årene som kommer.

Store rivningsoppdrag

AF Decom har hatt og har store og spektakulære rivningsoppdrag. En av dem er riving av den såkalte Borregaardspipen i Sarpsborg. Den er - eller rettere sagt var - ikke mindre enn 147 meter høy og kunne på grunn av omgivelsene ikke sprenges ned. Ellers kan nevnes store rivearbeider for Hydro i Sunndalsøra, Årdal og Høyanger. Erik Skogheim nevner også to skoler i Bærum. Ikke minst når det gjelder skoler og andre offentlige bygg er det store behov for nybygg rundt om i landet. Det bør også gi en del rivningsoppdrag. Ellers så har offshore-avdelingen hatt og vil ha store oppgaver, bokstavelig talt. Blant annet har man revet den såkalte Ekofisk-tanken, som i sin tid var Norges største konstruksjon. De nærmeste årene skal flere utrangerte oljeplattformer hugges, og AF Decom har bygd opp et eget anlegg for dette på Vats i nærheten av Haugesund.

Stor maskinpark

Som allerede nevnt har AF Decom en betydelig maskinpark. Størrelsen på maskinene varierer fra noen hundre kg og opp til nesten 100 tonn. Gravemaskiner i de fleste størrelser utgjør godt over halvparten av maskinparken. Bortimot halvparten av gravemaskinene er Volvo, fra kjempen EC700B LC på 70 tonn og ned til 15-tonneren EC140BLC. Alle hjullasterne er fra Volvo. Nevnes kan også at lastebilparken har Volvo-emblemet i grillen. Det dreier seg utelukkende om biler fra den tyngste modellserien, Volvo FH 16. Det gjelder blant annet to tungtrekkere med velvoksne maskintraller etter. Med en stor maskinpark er det alltid noe som skal flyttes på.

Maskinen blir gjerne spesialtilpasset til den jobben de skal utføre. Det påmonteres forskjellig typer stikker, knusere, pigghammere, sakser, skuffer, magneter og sorteringsgrabber. Faktisk også mudringsutstyr, ettersom selskapet tar på seg slike oppdrag. På veianlegget i Bjørvika i Oslo har AF Decom både revet gamle installasjoner og stått for mudring der senketunnelen nå har kommet på plass. For øyeblikket har man også mudringsoppdrag i Larvik havn.

- Når det gjelder maskinparken, så har vi i stor utstrekning satset på to store merker, hvorav Volvo er størst, sier Skogheim. - Forklaringen er egentlig ganske enkelt. Vi må selvsagt ha maskiner som holder mål i det daglige arbeidet, men minst like viktig er serviceoppfølging og tilgang på deler. Vi har maskiner i drift i omtrent enhver krok av landet og nå også i Sverige, og vi er helt avhengige av nærhet til servicepersonalet alle steder. Med Volvos tette servicenett, serviceavtaler og maskinstyringsprogrammet CareTrack blir vårt behov tilfredsstilt.

Det er viktig å kunne bruke maskinene riktig. Dette bildet viser ansatte i AF Decom på kurs på Volvo Maskins hovedanlegg på Mastemyr utenfor Oslo tidligere i år.

Volvos flaggskip på gravemaskinsiden, 70-tonneren EC700BLC, under riving for Hydro i Høyanger. Den velvoksne saksen er beregnet for atskillig grovere materialer enn tåneglene!

Asbestsanering ved hjelp av Volvo-maskiner.

Med riktig redskap kan selv Volvo-kjempen EC700BLC transporteres noenlunde greit på vei. Trekkvognen er selvsagt en Volvo FH16 med den største motoren på 660 hk. Bilen på bildet er nå omprovfilert, etter at AF Decom kjøpte den av Toralf Berge og ansatte han som transportformann.