belangrijke informatie - Smeermiddelen : Volvo Construction Equipment - Belgium
Belangrijk advies smeermiddelen Volvo Construction Equipment

Tips en adviezen

Bij het juiste gebruik van smeermiddelen beschermt u niet alleen uw machine, maar ook uw gezondheid en het milieu. Hier volgen enkele belangrijke punten:

 • Ververs de olie en het filter tijdig  
  Neem om onnodige slijtage en verbrande zuigerveren tegen te gaan de verversingsintervallen in acht. U bespaart geld wanneer u tijdens het verversen van de olie ook het oliefilter vervangt. De goede eigenschappen van een verse olie worden al snel tenietgedaan door een oud oliefilter. Oude filters kunnen verstopt raken en aanleiding geven tot schade aan de motor.

 • Houd de werkomgeving schoon
  Bij het bijvullen van olie is het belangrijk de werkomgeving schoon te houden, vooral het gebied rond de vulopening. Slordigheid is de hoofdoorzaak van ongerechtigheden in de olie die aanleiding geven tot slijtage, aantasting, corrosie en storingen.

 • Controleer het oliepeil
  Een te laag oliepeil is een veelvoorkomende oorzaak van storingen aan onderdelen. Het is belangrijk om op gezette tijden het oliepeil te controleren in de motor, de transmissie en het hydraulische systeem.

 • Afgewerkte olie afvoeren
  Verwerk afgewerkte olie als milieuschadelijk afval. De verwerking is gebonden aan de geldende landelijke en regionale verordeningen.

 • Direct contact met olie en vet
  Vermijd direct huidcontact met olie en vet.

 • Volvo olie-analyse
  Met Volvo olie-analyse kunt u de machine beter in conditie houden. Wanneer u de staat van de olie in de gaten houdt, kunt u de stilstandtijd verkorten en de operationele kosten drukken.


Neem voor meer informatie contact op met uw Volvo-dealer.