Tekenen van marktherstel: leveringen in vierde kwartaal +9% - Persberichten : Volvo Construction Equipment - Belgium
6-2-2014 

Tekenen van marktherstel: leveringen in vierde kwartaal +9%Volvo Construction Equipment rapporteert over het vierde kwartaal van 2013 een stijging van 3% van de netto-omzet naar 13.005 miljoen SEK, ten opzichte van 12.572 miljoen SEK over dezelfde periode in het voorgaande jaar. Na correctie voor valutaschommelingen valt ook de netto-omzet hoger uit – op 6%. Deze positieve cijfers zijn grotendeels toe te schrijven aan betere resultaten in het compacte segment, waardoor in de loop van het kwartaal het aantal leveringen met 9% groeide. Met name in het mijnbouwsegment blijft echter de vraag naar grotere machines achter.

Het bedrijfsresultaat viel in dit kwartaal 16% gunstiger uit, met 272 miljoen SEK, tegen 235 miljoen SEK in dezelfde periode van het jaar ervoor. Ook de winstmarge toonde in het vierde kwartaal herstel en kwam uit op 2,1% – een stijging ten opzichte van de 1,9% van Q4 2012.

Moeilijk jaar afgesloten met tekenen van herstel

Ondanks de betere verkoopcijfers in de laatste drie maanden, viel het verkoopresultaat van Volvo CE voor het gehele jaar 2013 16% lager uit op 53.437 miljoen SEK, ten opzichte van 63.558 miljoen SEK in 2012. Over het hele jaar zakte het bedrijfsresultaat door de sterke prijsconcurrentie, zwakke productmix, lage bezettingsgraad en ongunstige wisselkoersen weg naar 2.592 miljoen SEK, ten opzichte van de 5.667 miljoen SEK in het voorgaande jaar. Ook de winstmarge had te lijden en daalde naar 4,9% in 2013 ten opzichte van 8,9% in 2012.

De cijfers zijn een directe afspiegeling van de marktcondities die in het afgelopen jaar over de hele linie zwak waren.

Groei in 2014

Voor 2014 is er in het kielzog van herstel van de mondiale markten verbetering te verwachten. Voor 2014 wordt er voor China en Europa een marktgroei voorspeld die tussen de 0 en 10% (gemeten in eenheden) ligt, terwijl dit in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië (m.u.v. China) tussen de -5 en +5% zal liggen.

"Voor 2014 verwachten we een licht herstel van de vraag in de markt, dat we met name kunnen toeschrijven aan China en Europa," aldus Martin Weissburg, de nieuwe president van Volvo Construction Equipment, die op 1 januari 2014 aantrad.

Tabel 1. Volvo Construction Equipment, netto-omzet per markt, in miljoenen Zweedse kronen

Netto-omzet per markt

Vierde kwartaal

Gehele jaar

Miljoenen SEK

2013

2012

2013

2012

Europa

        4.122

           3.861

           16.356

        16.518

Noord-Amerika

        2.105

        1.973

        8.319

        12.027

Zuid-Amerika

           831

      761

        3.314

        3.788

Azië

        5.100

        5.143

        21.911

        27.033

Overige markten

           846

      833

        3.539

4,193

Totaal

        13.005

        12.572

        53.437

        63.558

 

Einde bericht.
Februari 2014
Breng voor meer informatie een bezoek aan: www.volvoce.com/press
Of neem contact op met:

 

Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: int. +32 24 82 50 21
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
Londen
Tel.: int. +44 77 33 35 03 07
E-mail: osullivan@se10.com