Introductie - Bio-brandstoffen : KUIKEN Construction Equipment
Bio-brandstoffen

Bio-brandstoffen

Een verslag van de bio-brandstoffen van de Volvo Group
Het olieverbruik stijgt, terwijl er steeds minder en met steeds grotere intervallen nieuwe grote olievondsten worden gedaan.  Bovendien neemt de gemiddelde temperatuur toe door de stijgende uitstoot van kooldioxide dat vrijkomt tijdens de verbranding van olie, kool en gas.  Het is onmogelijk om de energieproblemen van morgen met één soort brandstof en één soort motor alleen op te lossen.  De Volvo Group werkt daarom over een breed front aan de ontwikkeling van nieuwe aandrijflijnen en aan de afstemming daarvan op nieuwe brandstofsoorten om het relatieve potentieel van de verschillende oplossingen te bepalen.

Volvo betaalt mee aan de beoordeling van verschillende alternatieve brandstofsoorten om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken binnen de bouwmachine- en transportsector.  Voor zware toepassing wordt het volgende haalbaar geacht:

  • Bio-diesel (FAME/RME):  Volvo is een voorstander van mengverhoudingen tot 30 % in dieselolie.  De exacte mengverhouding hangt af van de motorgrootte.  FAME (Fatty Acid Methyl Ester) is een vernieuwbare hulpbron - gebaseerd op landbouwgewassen; het levert een lagere emissie van roet en koolwaterstoffen op en bij gebruik van een type met een lager zwavelgehalte is, ligt ook de emissie van zwaveldioxide lager.
  • DME:  door de Volvo Group beschouwd als een van de efficiëntste vernieuwbare brandstoffen, een alternatief met zeer lage uitlaatemissies dat nagenoeg CO2-neutraal is, mits het gemaakt wordt uit biomassa.  DME (dimethyl-ether) heeft een hoog energetisch rendement...en er zijn slechts geringe aanpassingen vereist om een dieselmotor geschikt te maken voor DME.

Volvo bekijkt de brandstofsoorten en aandrijflijn van morgen vanuit het "well-to-wheel"-perspectief.  Het doel is om het hoogst mogelijke rendement te verkrijgen, vanaf de productie van de brandstof en alle tussenliggende stappen tot aan het uiteindelijke verbruik, d.w.z. de aandrijving van de wielen van de machine.  We gaan ervan uit dat de brandstofvoorraden zullen variëren afhankelijk van de regio en de vraag. Aan ons de taak om een actieve rol te blijven spelen in de verdere ontwikkeling.

Omdat Volvo 's werelds grootste producent van motoren voor zware machines is, kan Volvo als geen ander het productassortiment afstemmen op de brandstoffen waarover de klant beschikt en het werk dat de machine moet verrichten.  Om de meest kosteneffectieve oplossing te kunnen bieden, één die volledig afgestemd is op de specifieke behoeften van de klant, werkt Volvo aan meerdere uiteenlopende alternatieven tegelijk voor de aandrijflijnen en brandstoffen van morgen.